‘Als je vroeg zaait is de peen te vroeg verouderd’

Kees van Woerden in Biddinghuizen teelt 110 hectare biologische peen. Alle peen is bestemd voor de versmarkt: B-peen verpakt in zakjes. Hij teelt dus niet voor de sap-industrie.

“Sap is niet interessant. Daar zetten we alleen aan af als we eens een andere kwaliteit hebben dan gewenst.” Voor het vroege segment teelt hij de rassen Laguna en Nairobi. Half augustus gaat hij over op Nerac. “Dat is ons hoofdras, ook voor de bewaring.”

Later

De meeste peen moet Van Woerden nog zaaien. “Wij zaaien wat later dan de gangbare teelt, pas na de eerste vlucht van de wortelvlieg. Bovendien willen we kwaliteit telen. Als je vroeg zaait is de peen te vroeg verouderd, daarom zaaien we voor de bewaring in de laatste week van mei.” Hij zaait steeds 1,9 miljoen zaden per hectare. “De peen mag niet te grof groeien. We telen fijne B-peen.”

De kunst is om de peen goed boven de grond te krijgen. “Op de vroege peen viel er eerst regen en daarna droogde het sterk. Er was niet echt een zware korstvorming, maar we hebben de grond wel een keer gebroken met de korstbreker. We kijken en tellen heel regelmatig of er genoeg staan. Het ziet er goed uit: 100 plantjes per strekkende meter is prima.”

De vroege peen heeft hij in maart gezaaid met in april ook een beetje Nerac. Vorige week zaaide hij ook Nerac. Die heeft hij na het zaaien meteen beregend. “Je moet heel erg oppassen in deze periode; het droogt heel hard. We vonden het in de bovenlaag van de rug toch niet voldoende vochtig.” De onkruidbestrijding bestaat uit een keer branden. “We proberen dat nog net voor de opkomst te doen.”

Op alle machines heeft Van Woerden GPS: ruggen frezen, zaaien en ook schoffelen zodat zo nauwkeurig mogelijk langs de rijen kan worden geschoffeld. “We moeten nog met de hand wieden, maar dat doen we als het even kan zo min mogelijk.”

Natuur

De oogst  begint meestal half juli, maar of dat dit jaar ook zal lukken? "We zijn nu 14 dagen later dan gemiddeld en het scheelt zelfs drie weken met vorig jaar. Het is te koud. Het groeit niet. Wil peen goed groeien dan moet het boven de 20 graden zijn. Vandaag (19 mei) is het ook weer 13 graden. Daar houdt peen niet zo van. Er moet nog heel wat gebeuren met de vroege peen, maar in de natuur is veel mogelijk", zegt Van Woerden optimistisch.

Luisaantasting kan in jonge peen soms behoorlijk heftig zijn, maar Van Woerden herkent dat niet. "Bij ons is dat nooit een probleem. We hebben er nooit wegval door gehad. Bovendien, we zouden er toch niets aan kunnen doen. Ja, je hebt Spruzit, maar dat is een lapmiddel."

De bemesting bestaat uit circa 4 ton kippenmest per hectare. "Die geven we meestal in het najaar. Afhankelijk van het weer geven we die op lichtere grond ook wel in het voorjaar."

Of registreer je om te kunnen reageren.