1121 bekeken

‘Ploegen, daar zijn we jaren geleden mee gestopt’

Zo'n 60 procent van de prei die Jaap Hop nu rooit, gaat naar de snijderij, de overige 40 procent is voor de versmarkt.

"De levering aan de versmarkt hebben we sinds januari weer opgepakt. Als vuistregel houden we aan dat we 70 procent van onze prei bestemd willen telen, en de rest voor de vrije handel. Maar dat moet dan wel rendabel zijn; vanaf afgelopen zomer zijn we ermee gestopt, tot begin dit jaar dus. Het gewas lag eind vorig jaar niet onder doek, zodat de in die periode vallende sneeuw geen problemen heeft gegeven. "Dat neemt niet weg dat het gewas door de voortdurende afwisseling van wat vorst en dooi wel wat geleden heeft. Behoudens af en toe een enkel rotstreepje is de kwaliteit van het product goed. We zitten nu in het ras Pluston."

Het ras voor de hergroei en voor in de koelcel is het ras Harston. "Die staat er ook niet verkeerd bij, maar heeft wel hergroei nodig. We geven overigens geen stikstof om dat te bevorderen, dat doen we nooit. Misschien kost het wat meer groeitijd, maar de ervaring leert dat het gewas de groei altijd weer wel oppakt en op tijd oogstbaar is.

Op de preipercelen wordt normaliter jaarlijks compost uitgereden. Dat wordt wel steeds moeilijker, signaleert Hop, omdat die de hoeveelheden fosfaat en stikstof die daarmee worden aangevoerd, verrekend moeten worden met de steeds krapper wordende gebruiksnormen. Twee weken geleden ging de compost op de percelen die bestemd zijn voor de vroege prei. Percelen die leeg komen, worden eerst lichtjes open getrokken, en na het uitrijden van de compost tot 50 centimeter diepte bewerkt met een diepwoeler. Dat gaat kruislings in twee keer.

De percelen met kleigrond worden nog wel geploegd, maar voor de voor prei gebruikte zandgrond is dat al enkele jaren niet meer aan de orde. De beslissing om daarmee te stoppen, is eveneens voortgekomen uit ervaring. "Onze zandgrond is leemhoudend, daar bleef gemakkelijk water op staan. En met het zwaarder worden van de trekkers en dergelijke, ligt het voor de hand dat je de grond steeds vaster rijdt. Op een gegeven moment hebben we besloten om de grond na de teelt open te trekken en daarna te diepwoelen. Sindsdien is het waterprobleem opgelost, en doen we niet anders meer."

De eerste preiplanten gaan volgende week de grond in (week 11). Het begin wordt gemaakt met het ras Duraton, daarna is het de beurt aan het ras Krypton, tot november.

Of registreer je om te kunnen reageren.