‘Het blijft interessant teler te zijn’

René Verdonk in Wervershoof plantte op 4 maart zijn eerste broccoli. "We hebben wel de percelen moeten opzoeken waarop dat ging, want op heel wat percelen was het toen nog veel te nat."

Het verloop van het voorjaar stemt Verdonk wel vrolijk. "Je weet natuurlijk nooit wat het op gaat leveren, maar vooralsnog verloopt het helemaal naar wens. Of dit goed is of juist verkeerd, dat zal de tijd uitwijzen. Daarom blijft 't ook interessant teler te zijn."

Doek verwijderen

Sirtaki, Koros, en Iron Man zijn de voorjaarsrassen; in de zomer wordt dat Iron Man en in de herfst komen nog andere rassen in beeld. De eerste oogst verwacht Verdonk rond 20 mei. "In de eerste kolen zit nu een scherm van een halve centimeter." Van de vroegste planting gaat in de week na Koningsdag het doek af. "Dan kunnen ze wat afharden en het is goed voor de kwaliteit. Dat doek moet er onder de huidige omstandigheden niet te lang op blijven liggen."

Werkkaarten voor bemesting

Verdonk had het plan volgens werkkaarten plaatselijk en op maat te gaan bemesten. "Ja, dat klopt, maar ik heb nog geen werkkaart gekregen. Ik heb er dus ook nog geen ervaring mee opgedaan. Voor het vroegste perceel is het al te laat, maar voor het volgende perceel zou het nog wel kunnen. Ik moet daar eens even achteraan gaan." De nieuwe kunstmeststrooier , een Vicon, die voor dat plaatselijk bemesten is uitgerust, functioneert ook zonder die werkkaarten.

Het bemesten met Flex fertilizers (later N-xt Fertilizers genaamd) heeft Verdonk al een aantal jaren afgezworen. "Vanwege verstoppingen in de apparatuur en doordat het gewas op groeikrachtige gronden soms te weelderig werd. Hier wordt het door bloemkooltelers nog wel gebruikt."
Het bemestingsadvies voert Verdonk nu in een Excel-document in en op basis daarvan bemest hij met standaard meststoffen, als patentkali, magnesamon en kieseriet. "Magnesium is voor ons wel een element dat aandacht vraagt."

Aanpak onkruiden

Voor het doek leggen werd het onkruid bestreden met Butisan S plus Centium. "Dat kun je niet achterwege laten, want onkruid onder het doek vormt toch een risico." Bij de vroegste plantingen was een aanvullende schoffelbewerking niet nodig omdat het onkruid daar geen probleem gaat vormen. "Als we wel problemen voorzien, dan halen we het doek eraf, schoffelen we en voeren we nog een rijenbehandeling uit met een heel klein beetje Centium."

Of registreer je om te kunnen reageren.