‘Beregenen, beregenen en nog eens beregenen…’

“Wij werken met contracten, dus we hebben er minder last van. Maar je kunt aan de vraag wel merken dat het vakantietijd is”, signaleert Sander Tacken van Taco Agro en Vrankenhof in Meterik.

Tot begin deze week was het beregenen wat de klok sloeg. “Dat is een kwestie van het gewas laten overleven”, stelt Tacken cynisch vast. De kwaliteit van de peen heeft vooralsnog niet te lijden van de hoge temperaturen en de droogte, alleen willen de wortels niet goed uitdikken. “Ze komen er wel, maar het duurt wat langer. Je ziet dat ook terug in de vraag. Er is meer vraag naar C-peen dan naar B-peen, omdat het aanbod aan C-peen momenteel nou eenmaal minder is.”

Positief over geurstof

De druk van bladluizen valt erg mee en ook echte meeldauw is onder controle. “Daar hebben we wel een behandeling tegen uitgevoerd.” Net zoals tegen de wortelvlieg met Coragen. Over de flesjes met geurstof van Naturin om wortelvlieg te weren toont Tacken zich positief. “We constateren middels de plakvallen dat er op die percelen sprake is van een heel lage druk van wortelvlieg en we zien ook geen aantasting. Op sommige andere percelen zonder die flesjes is de druk volgens de plakvallen ook laag, maar daar zie je wel aantasting. Voor mij is het duidelijk, hier ga ik het volgende jaar mee door.”

Extra bijbemesting

Extra problemen met onkruid heeft Tacken door de droogte niet. “Nee, door te beregenen is de grond voldoende vochtig en werken de middelen zoals we gewend zijn.” Op percelen waar veel is beregenend, heeft hij wel een extra bijbemesting uitgevoerd. “Dan gaat het om 100 kilo KAS per hectare als extraatje.”

Verminderde houdbaarheid

Het grootste probleem dat door de droogte ontstaat, is de verminderde houdbaarheid. “We rooien zo vroeg mogelijk, want als de zon er is, loopt de houdbaarheid van de peen snel terug. Het duurt immers langer voordat je het product hebt teruggekoeld. Dat is eigenlijk het grootste gevolg van de aanhoudende hitte.”

Of registreer je om te kunnen reageren.