laatste update:4 apr 2013

‘We doen alles op 3 meter breed’

Peter Moors en zijn neef Ton Moors telen op hun bedrijf in Middenmeer ijsbergsla en pootaardappelen. De grond loopt uiteen van zavel tot klei met 40 procent afslibbare delen.

Voor ijsbergsla begon het teeltseizoen in week 10; de week voor de vorst. “We hebben toen twee ‘doekjes’ geplant”, geeft Peter Moors aan. Op dat perceel met lichte zavelgrond stonden vorig jaar pootaardappelen. Het perceel is na de oogst vast blijven liggen, pas dit voorjaar is de grond geploegd en bewerkt met een dubbele bewerking in één: een kopeg voorop de trekker en een hakenfrees erachter. De combinatie staat op 3 meter spoorbreedte, voor aardappelen en voor ijsbergsla. Een bed is zo’n 2,80 meter breed, voor acht teeltrijen met een minimum aan rijpaden. “Zo kunnen we wat harder rijden. Een collega had dit brede systeem al eerder en ons bevalt het ook goed, omdat we zo ook tegelijk op 3 meter breedte kunnen bemesten.” Dat gaat met de vloeibare meststof Next met sleepkouters achter de hakenfrees. Die lopen zo’n 3 centimeter door de grond. Met GPS wordt de combinatie op de juiste koers gehouden, evenals de plantmachine op rupsen die ook op 3 meter spoorbreedte staat. Deze planter is zelf gebouwd, inclusief het plantgedeelte met goten voor het planten van perspotten. “Net als het Basrijs-systeem”, verduidelijkt Moors.

Soms toch bijbemesten
De stikstof in Next komt geleidelijk vrij, wat niet betekent dat er in ijsbergsla nooit bijbemest hoeft te worden. “”Als je ziet dat je moet bijbemesten, dan ben je eigenlijk al te laat. Dat kun je een ‘nadeel’ noemen. Daar staat tegenover dat met deze meststof de teelt bij groeizaam weer niet ineens uit de hand loopt. Dat is weer gunstig”.

De eerste planting in 4-centimeterperspotten ligt onder vliesdoek: om te vervroegen en als bescherming tegen vorst en wild. “Ik verwacht geen problemen van deze vorst. Of het zou moeten zijn dat je volgende planting wellicht eerder kunt oogsten dan de vroegste. Dat zou nog wel kunnen. We planten nu het ras Gonda. Als we onder het doek uit zijn, planten we drie keer per week met drie verschillende rassen.

Of registreer je om te kunnen reageren.