commentaar

laatste update:25 mrt 2013

Rekensommetje maken

Jaloezie of was het juist medelijden? Feit is dat de vollegrondstuinder altijd moeite had met de gesubsidieerde portemonnee van melkveehouders en akkerbouwers.

Hij stond voor dag en dauw op de akker, en moest maar afwachten wat het product later op de veiling zou opbrengen. Zijn buurman kreeg een gegarandeerde prijs, enkele jaren geleden omgezet in inkomenssteun in de vorm van hectaretoeslag. De tuinder beschouwde zich méér ondernemer.

Het politiek gekrakeel over hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid in Europa ging aan de tuinbouw grotendeels voorbij.  Ja, er is een gemeenschappelijke marktordening (GMO), maar die regeling kent een eigen tijdspad. Toch is er nu reden om het debat over het Europees landbouwbeleid met extra interesse te volgen. Mogelijk zit er een extraatje in voor de tuinders.

Europees landbouwcommissaris Dacian Ciolos wil namelijk af van de huidige regeling die is gebaseerd op historische rechten. De productie in de periode 2000-2002 is nog steeds maatgevend voor de huidige inkomenssteun. De Roemeen wil een eerlijkere verdeling. Hij wil jongeren meer kans geven. Hij vindt ook dat ontvangers een tegenprestatie moeten leveren, vooral op terrein van vergroening. In zijn plannen gaat hij uit van een zogenoemde 'flat rate', wat zoveel betekent als eenzelfde bedrag per hectare, én voor iedereen. Hier zit de ruimte voor de tuinbouw. LTO-lobbyist Frank van Oorschot neemt in deze uitgave een bedrag van € 200 tot € 300 basispremie per hectare. Daar kan nog zo'n € 100 vergroeningspremie bovenop komen.

Er zit een addertje onder het gras. De tuinder moet als vergroeningseis een deel braak leggen, of op zijn minst gewasrotatie toepassen. Voor veel intensieve tuinders is het nog niet zo gemakkelijk om hier aan te voldoen. Het kan een aanpassing van het bedrijfsplan betekenen. Daar komt bij dat de aanvraag de nodige bureaucratische rompslomp met zich meebrengt. De vraag is of dit alles opweegt tegen de 'opbrengst' in de zin van een hectaretoeslag. Ieder moet voor zich een rekensommetje maken.

En ja, de discussie over het 'ondernemerschap' is daarmee ook voorbij. Overigens weet de melkveehouder en akkerbouwer inmiddels ook drommels goed wat prijsverschillen zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.