632 bekeken

Peen

Huub in ’t Zandt
'Voor het begrijpen van de markt is geen hogere studie nodig'

“Het groeiseizoen verloopt naar wens”, stelt Huub in ’t Zandt uit Meerlo. Ook de opkomst van zijn in week 20,21 en 22 gezaaide onderdekkers peen stemt tot tevredenheid. “Op 28 mei hebben we de laatste gezaaid.” In ’t Zandt gebruikt met succes een anti-stuifmiddel om ‘wegwaaiers’ zoveel mogelijk te voorkomen.

Nu al Alternaria
In Meerlo viel overvloedig water, maar tot excessen kwam het gelukkig niet. Wel leidde de weersomstandigheden in de afgelopen periode al tot een waarschuwing om Alternaria te gaan bestrijden. “Vorig jaar was dat begin augustus het geval, nu dus al rond half juli!” Ik zie de druk van schimmels ook in aardappelen. Phytophthora steekt ook al veel vroeger de kop op.”

Onverwachtte uitslagen
De uitslagen van N-min monsters verbaast In ’t Zandt enigszins. “Tegen de verwachting in kom je op uitslagen van 130 tot 150 kilo stikstof per hectare in de laag tot 50 centimeter. Dat zou je gezien het weer in de afgelopen periode absoluut niet verwachten. Voor onze peen is dat op dit moment ruim voldoende.” In de vroege peen was er nog 60 kilo aanwezig, ruim voldoende voor die peen die nog gerooid moet worden.

Lage druk wortelvlieg
Op gebied van insecten is het rustig. “Wij werken met vangplaten voor wortelvlieg en de druk van dat insect is laag. Gelukkig maar, want met de inzet van maximaal twee keer dimethoaat is dat insect bij hoge druk zeker niet in de hand te houden. We moeten onze momenten van inzet van dat middel dus zo goed mogelijk zien te kiezen voor een zo optimaal mogelijk effect. Het is maar goed dat we Cruiser als zaadbehandeling hebben, daarmee komen we de eerste 8 weken na zaaien in ieder geval goed door.”
Op bladluizen is intensief gecontroleerd, maar tot op heden was ingrijpen niet nodig. “Wij hebben, behalve een enkele plant in de vroege teelt, ook geen pastinaakvergelingsvirus geconstateerd.”

Onkruid de baas
De onkruidbestrijding met linuron aan de basis heeft redelijk goed gewerkt. Als herbehandeling werd op enkele percelen een minimale dosering Sencor gebuikt. Aan de zijkant van de ruggen staat nog wel wat onkruid, zoals hanenpoot en zwarte nachtschade, wat nog bestreden gaat worden.

C-peen verkoopt goed
De afzet van In ’t Zandt is verkoop door telersvereniging Fossa Eugenia. “Normaal zakt de prijs in deze tijd wat in, maar dit jaar is dat geenszins het geval. Vooral de C-peen verkoopt heel goed. Het zal te maken hebben met het aanbod. Er is minder gezaaid, de producties zijn lager dan normaal en dat geldt ook voor Frankrijk en Spanje. Dan hoef je geen hogere studie gevolgd te hebben om te snappen hoe de markt dan werkt.”

Bron: Groenten&Fruit - Auteur: Stan Verstegen 

 

Of registreer je om te kunnen reageren.