Peen

Huub in ’t zandt
'Alleen gecoat zaad, dat is onontkoombaar'

Huub in ’t zandt in het Limburgse Meerlo teelt uitsluitend breekpeen voor de verse consumptie, in de range 50 tot 300 gram, met de nadruk op peen 125 tot 250 gram. De afzet loopt via Fossa Eugenia. In 't Zandt werkt binnen deze vereniging samen met drie eveneens peentelende collega’s met de inkoop van zaken als meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, en met de inschakeling van een vaste loonwerker voor klussen als het frezen van de teeltbedden en het zaaiwerk. Dat laatste gaat met een Stanhaye met 4 rijen op een bed, waarbij iedere rij weer bestaat uit drie, eveneens precisiegezaaide, rijtjes.

Af land en onderdekkers
De levering loopt  vanaf half juni tot eind april, van begin tot eind is dat uitsluitend af land, in de winter als onderdekkerspeen. (zie ook  www.versepeen.nl) De teelt wordt gestart en beëindigd met de Bejorassen Napoli (vroeg) en Nairobi (laat). De hoofdmoot, voor levering vanaf augustus tot half maart, wordt ingevuld met het ras Maestro van Vilmorin/Nickerson-Zwaan. Maestro is voor In ’t Zandt al 15 jaar vaste keus: vanwege de productiepotentie en uiterlijke kenmerken, en vanwege de weerstand tegen Cavity Spot en Alternaria op het loof.
Toch  staat die keus vanwege de wortelvlieg op de tocht. Sinds kort is het insecticide Cruiser in peen toegelaten als zaadcoating tegen wortelvlieg. “De werking is weliswaar beperkt tot zo’n 8 weken, maar we zijn er erg blij mee. Voor de Bejorassen is die coating geen probleem, maar voor Maestro lijkt dat wel het geval. Mocht het Vilmorin niet lukken peenzaad gecoat te leveren, dan is de kans groot dat we Maestro gaan vervangen door een vergelijkbaar alternatief. Die gedachte leeft niet alleen bij ons, maar bij alle peentelers op zandgrond.”

Vliegdruk groeit
In ’t Zandt brengt het rassenprobleem naar voren, omdat coaten met Cruiser wat hem betreft perse noodzakelijk is.  “We zien de druk van wortelvlieg steeds groter worden. Zaadcoating is een goed begin om dit probleem de baas te kunnen. Nu moet er nog een goed middel komen om het gewas nog vier maanden te kunnen behandelen, als de werking van de zaadcoating afloopt. Dat een goede vliegbestrijding onontkoombaar is, merken we nu ook weer. In het najaar rooien we steeds elk achtste bedje op, om een indruk te krijgen van de kwaliteit, en om het gewas goed te kunnen onderdekken. Na het stro uitrijden gaat er folie overheen die we vastleggen met grond uit de strook waar dat 8ste bed lag. Afgelopen najaar was de peen bij het onderdekken kerngezond. Drie maanden later vind je 20 procent peen met wortelvliegaantasting.”
Hij wijst op lopend onderzoek naar middelen die prima lijken te werken tegen wortelvlieg. “Nu de toelating nog, dat kan niet snel genoeg gebeuren want het is echt noodzakelijk.”
Peen vraagt om een ruime vruchtwisseling, dat is geen probleem. “Voor de niet-onderdekkers proberen we 1 op 10 aan te houden; voor de onderdekkers kiezen we voor percelen waar eerder nooit peen heeft gestaan. We betalen een nette huur en laten de grond na de teelt netjes achter. Het stro werken we in, daar hebben de volgende gebruikers van dat perceel ook voordeel van.”

Bron: Groenten&Fruit - Auteur: Joost Stallen 

Of registreer je om te kunnen reageren.