Redactie GFActueel
‘Je moet er nu alles bijbrengen, we bemesten nu vaker’

Cees van Dalen draait een tropenrooster: vroeg beginnen, ’s nachts beregenen – en vaak ook overdag- en in de vooravond even niks. “Ik ga nu geen werk zoeken om maar even aan de gang te blijven.”
Het is niet alleen zijn broccoli die extra water nodig heeft. Al zijn gewassen vragen om extra vocht, maar hij heeft besloten om een deel van zijn aardappelen niet meer mee te nemen in de beregeningsrondes. “Daar ben ik mee gestopt. Want komt er een verbod op wateronttrekking, dan ben je met zo’n teelt nog verder van huis.” De prioriteit ligt nu behalve bij broccoli, ook in vroege uien en vroege aardappelen.” Hij schat inmiddels zo’n vier weken tegen een vochtachterstand aan te kijken. “als het eens regent, is dat hoogstens 10, 12 millimeter. Dat schiet niet op.”

Wateraanvoer
Van Dalen, met zijn bedrijf op Tholen, maakt voor de beregening gebruik van oppervlaktewater dat wordt ingelaten vanuit het Schelde-Rijnkanaal. Daarmee wordt het waterpeil in West-Brabant en een deel van Tholen op niveau gehouden. De kans op een watertekort door te weinig aanvoer is niet aan de orde, het probleem zit het vooral in de blauwalgen, die via het schelde Rijnkanaal verspreid kunnen worden. “Dat is het knelpunt. Het is ook niet voor niets dat men een deel van de oorspronkelijke getijdenwerking terug wil krijgen, puur beter te kunnen doorspoelen.”

Groei erin houden
Dat is voor de toekomst, nu kan Van Dalen niet anders constateren dan dat de productie achterblijft. “In die vroege aardappelen mis je een deel van de productie, terwijl het gewas vroeg afrijpt. Hetzelfde zie je in de vroege uien. Dat gewas blijft relatief kort, en dat is ook zo met graan.” In broccoli is het nu vooral lastig om voldoende blad op de planten te krijgen. “Plantingen in het vegetatieve stadium proberen we zo veel mogelijk aan de groei te houden, met water en bemesting. Jonge planten krijgen al vrij snel een eerste watergift, en een week later nogmaals. De planten moeten vervolgens wortels gaan maken en zelf naar water gaan zoeken, dat is belangrijk.”
Normaal wordt  broccoli na de basisbemesting nog eenmaal bijbemest, indien dat nodig is. “Nu bemest ik wel  twee, of drie keer: eerst met kalkammonsalpeter, en later nog eens met kalksalpeter. Dan praat je over giften van 100 tot 150 kilo per hectare per keer; dat zijn geen grote hoeveelheden, maar ik durf het niet af te wachten. De planten staan er niet verkeerd bij, maar je moet er onder deze omstandigheden wel alles bij brengen.

Sirtaki
Van Dalen begin nu te snijden in het ras Parthenon. De vroege plantingen met Lord en Sirtaki zijn weg. Die Sirtaki was in drie keer geplant, van eind april tot begin april. De laatste planting was het beste, met een mooi vol gewas. De eerste twee waren wat minder. “Niet dat ik daarover wil klagen, maar je ziet het liefst volle mooie schermen. Je moet daarbij wel in acht nemen dat het groeiverloop dit voorjaar heel anders is geweest dan in 2009. Net als met de huidige plantingen heb ik geleerd dat je onder extremere teeltcondities in zo’n vroeg ras als Sirtaki, ook moet bijsturen door wat vaker terug te komen met bemesten.”


Bron: Groenten & Fruit - auteur: Joost Stallen

Of registreer je om te kunnen reageren.