Redactie GFActueel
Een vervolg van het convenant gewasbescherming moet meer liggen in de lijn van slimme en efficiënte toediening, dan op gebied van reductie.


Mooie discussie over gewasbescherming hadden we laatst met een aantal telers en bestuurders. Aanleiding was de evaluatie van het convenant gewasbescherming dit jaar en uiteraard wordt er nagedacht over een vervolg. Het doel van het convenant, reductie met 90%, is op een haar na gehaald, we zitten op ongeveer 87%. Een vervolg met een zelfde doelstelling is echter zinloos. 90% reductie van 10% zorgt er immers voor dat inspanningen nooit op zullen wegen tegen de efficiency van de inspanning. Maar een overlegstructuur met overheid, maatschappelijke organisaties, chemische industrie en sector is wel degelijk zinvol. Op deze manier kun je elkaars gevoeligheden beter begrijpen.

Een vervolg van het convenant gewasbescherming moet meer liggen in de lijn van slimme en efficiënte toediening, dan op gebied van reductie. Uiteindelijk zijn knelpunten in het verleden nooit opgelost door te besparen, maar juist door technologische vernieuwing. Bedreigingen in de industrie zijn bijna altijd opgelost met behulp van techniek. En er zijn rond gewasbescherming een aantal technieken die om reden van regelgeving of handelspolitiek niet van de grond komen. De discussie ging in op deze technische oplossingsrichting en kwam tot de volgende conclusie; oplossen van problemen enkel en alleen voor gewasbescherming is weinig duurzaam. Er moet gezocht worden naar integrale oplossingen rond productiesystemen en technieken.

Efficiënte gewasbescherming heeft ook te maken met optimale voeding, immers een vitale plant is weerbaarder tegen narigheid. Het streven moet zijn om optimale plantengroei te realiseren met zo weinig mogelijk gebruik van eindige hulpbronnen. Optimale plantengroei moet wel gezien worden vanuit het perspectief van een toenemende wereldbevolking die meer en meer behoefte heeft aan hoogwaardig voedsel. Extensiveren van productie leidt niet tot het invullen van de behoefte naar een hoogwaardig voedselpakket voor een groeiende wereldbevolking. Oplossingen zullen vooral gezocht moeten worden in de techniek. We leven in interessante tijden.
 

Of registreer je om te kunnen reageren.