Redactie GFActueel
De telers die zich aan kunnen passen aan de ketenpartijen ontwikkelen zich en worden meer en meer een puzzelstukje in deze gesloten keten.

Een tijdje geleden sprak ik met een bloemkoolteler over de ontwikkelingen in de vollegrondsgroente. We concludeerden dat er veel was veranderd. Hij merkte op dat de veranderingen die in de afgelopen tien jaar hebben plaatsgevonden de komende tijd ook gaan plaatsvinden; maar dan wel twee keer zo snel!
Afgelopen week werd ik een paar keer aan deze opmerking herinnerd. De ontwikkeling naar telers die binnen ketens opereren is al een tijdje gaande. Dat deze ketens steeds meer gesloten worden, is ook steeds meer zichtbaar.

Puzzelstukje in gesloten keten
De telers die zich aan kunnen passen aan de ketenpartijen ontwikkelen zich en worden meer en meer een puzzelstukje in deze gesloten keten. Deze ontwikkeling gaat door. Eén van mijn gesprekspartners afgelopen week zei: “Over een aantal jaar zijn er in de vollegrondsgroente 15 tot 25 telers of groepen telers”. Deze zijn al dan niet in een cluster, allemaal een puzzelstukje in de keten. Bij zo’n cluster moet je niet denken aan de traditionele coöperatieve veilingstructuur maar een telersgroep die gezamenlijk een afgestemd pakket voor een bepaalde keten produceert. De samenwerking kan een coöperatie vorm hebben. Deze telers telen bestemd product. De diverse telers of clusters zijn dan weliswaar elkaars concurrent maar de kern van de afzet ligt in de relatie en maar beperkt in een uitwisselbaar product. Degene die de relatie kan beheren en in kan spelen op de behoefte van de ketenpartijen heeft een voorsprong in zijn keten en tegelijk ook een achterstand in de keten waarin hij niet actief is.

Investeren in ketenrelatie
Of dit een schrikbeeld of een kans is, is afhankelijk van het perspectief dat je als teler hebt. Investeer je in de ketenrelatie, dan heb je een kans. Voor rendabele bedrijfsvoering moet zowel het vakmanschap als het ondernemerschap top zijn. Degene die de combinatie van beide eigenschappen in hun bedrijf kunnen organiseren, zijn in staat om de ketenrelatie tot rendement te maken.


Of registreer je om te kunnen reageren.