Redactie GFActueel
Een collectieve benadering als bestaansrecht van een organisatie is een heel wankele basis in de nieuwe collectiviteit.

In de gesprekken die ik afgelopen tijd over het LTO vollegrondsgroente.net heb gevoerd kwam erg vaak het begrip collectief naar voren. Daarbij werd vaak de opmerking geplaatst dat collectiviteit van vroeger weg is. Dat mag dan zo zijn, dat betekent nog niet dat de collectiviteit in zijn geheel weg is. Er is eerder sprake van een nieuwe collectiviteit dan dat collectiviteit verdwenen is. We moeten in dat perspectief niet de fout maken om samenwerking in een collectief te verwarren met samenwerking via een overheid. Collectiviteit is iets van het bedrijfsleven, juist zonder inmenging van de overheid.

Collectiviteit van groepen
Een collectiviteit van alles voor iedereen is inderdaad verdwenen. Daarvoor in de plaats gekomen is een collectiviteit van groepen. Dat kunnen groepen gelijkgestemden zijn op basis van teelt, afzetorganisatie, belangenbehartiging maar steeds meer is er een collectiviteit op basis van thema’s. Dan ontstaat er een soort flexibele collectiviteit waarmee een individuele teler in diverse collectieven actief kan zijn. Het is niet dat de wereld hier overzichtelijker van wordt maar de toegenomen dynamiek in de samenleving sluit wel bij deze flexibele collectiviteit aan. Juist degene die zich beweegt in meerdere collectieven toont de dynamiek die nodig is bij modern ondernemerschap.

Ogen openhouden
Voor de deelnemer van het collectief is het zaak zijn of haar ogen open te houden. De partijen die van oudsher menen het collectief te organiseren moeten veel meer energie stoppen in deze ontwikkeling. Een collectieve benadering als bestaansrecht van een organisatie is een heel wankele basis in de nieuwe collectiviteit. Organisaties die flexibel zijn en zowel groei als krimp van hun activiteitenpakket kunnen beheersen zullen daar waar mogelijk collectieven kunnen organiseren. Vasthouden aan oude waarden en gewoontes zal leiden tot afnemend contact met moderne ondernemers.


Of registreer je om te kunnen reageren.