Redactie GFActueel
15/01 ‘We gaan wat meer doen met aspergebroccoli’

Het was de bedoeling om de laatste broccoli in de eerste week van november te snijden, vertelt Martijn Kikstra in Wieringerwerf. Dat zou dan mooi samenvallen met het einde van het levercontract. In werkelijkheid werd het laatste scherm rond 15 november gesneden. “Die laatste afzet was wel wat problematisch, maar alles is toch nog weg gegaan.”

Focus op organische stof
Wat de grondbewerking betreft zit Kikstra ‘op de helft’: de zwaardere grond is geploegd, de rest volgt nog. Op de zandpercelen wordt ook altijd varkensdrijfmest ingewerkt. Het spul wordt per schip uit Noord-Brabant aangevoerd, en uitgereden door de loonwerker. “Het kost niets, en je brengt er het organische stofgehalte in de grond ook nog wat mee omhoog. Dat zit hier op een halve tot anderhalf procent, niks te hoog dus.”
Effectiever om het gehalte organische stof op een hoger niveau te krijgen is de toepassing van compost. Kikstra is daar het afgelopen jaar voor het eerst mee gestart, op een deel van zijn eigen grond. “Dat is echt voor de lange termijn, ten behoeve van de grondkwaliteit. Gunstig daarbij is dat er relatief weinig fosfaat in zit, dus je kunt nog behoorlijk wat doseren, zonder dat je in de knoei komt met de fosfaatruimte.”

Kapot gevroren
Verder wordt op alle percelen die daar tijdig genoeg voor vrijkomen - normaliter tot begin augustus - bladrammenas gezaaid. “Dat is van het type BCA-1, met de eigenschap dat het drukkend werkt op eventuele aaltjespopulaties. In combinatie met broccoli of suikerbieten, want die telen we ook, zie ik daar geen problemen in.” Het gewas blijft op de lichtere percelen in de winter overstaan, mits de vorst er geen voortijdig einde aan maakt. Nu is alles dus wél kapot gevroren.”

Gestopt met Flex
De eerste broccoli in 2010 zal van het ras Sirtaki zijn, vorig jaar bekend onder nummer CLX 3503. “Daar start ik mee. Vorig jaar had ik hem op proef, deze keer wordt het mijn hoofdras voor de vroegste teelt, al krijg ik minder planten dan ik graag zou willen. Er is dan ook een enorme vraag naar dit ras.” Sirtaki wordt aangevuld met Milady.
In zijn vorige bijdrage dubde Kikstra nog over de inzet van Flex Fertilizer of kalkammonsalpeter. Hij speelde toen met het idee om KAS regulier in te zetten, en alleen op de moeilijkere percelen aan de gang te gaan met Flex. Inmiddels is besloten van Flex af te zien en in plaats daarvan te kiezen voor het eveneens vloeibare GS. ”Dat is wat goedkoper en er zitten wat minder verschillende elementen in, maar je kunt het wel wat meer naar eigen inzicht laten samenstellen.”
Verder is het de bedoeling komend seizoen de teelt van aspergebroccoli, die Kikstra het afgelopen jaar op kleine schaal teelde, wat groter op te zetten. De afzet loopt via The Greenery.

Bron: gfactueel.nl - auteur: Joost Stallen

Of registreer je om te kunnen reageren.