Vollegrond

Nieuws

Groei groenteteelt PlanetProof buitenland 600 hectare

PlanetProof groeit buiten Nederland vooral in vollegrondsgroente, maar de groei in Nederland is groter.

Dit jaar is tot september in totaal 2.748 hectare aan groente en fruit in Europa nieuw gecertificeerd voor On the Way to PlanetProof. Daarvan lagen 2.056 hectares in Nederland, maar ook 692 hectare in andere Europese landen. Dat blijkt uit cijfers van Stichting Milieukeur (SMK).

Vollegrondsgroente

De groei van PlanetProof buiten Nederland is vooral in vollegrondsgroente. In totaal is het gecertificeerd areaal in de EU gestegen met 1.861 hectare. Daarvan lag 1.272 in Nederland en 581 hectare in andere EU-landen. Bij glasgroente en fruit is de groei in het buitenland enkele tientallen hectares en is de uibreiding van het areaal vooral in Nederland.

Nederland

Binnen Nederland is er vooral groei bij groente. Daar groeide het areaal PlanetProof-teelt met 10% en 24% bij achtereenvolgens vollegrond en glasgroente. Bij fruit is de groet met 3% beduidend kleiner in Nederland, maar ook daarbuiten.

In januari gaf SMK de toename in aandelen weer, dus hoe groot het aandeel was van PlanetProof op de totale Nederlandse teelt. Voor glas- en vollegrondsgroente lag het aandeel PlanetProof toen op 47%. Fruit had een aandeel van 35%. Het aandeel glasgroente is na de forse stijging dit jaar nu het hoogst, door de stevige groei dit jaar. Hoe hoog het aandeel precies is, is niet bekend.

Foto

  • Het areaal vollegrond bij PlanetProof stijgt in Nederland en daarbuiten. - Foto: Stan Verstegen

    Het areaal vollegrond bij PlanetProof stijgt in Nederland en daarbuiten. - Foto: Stan Verstegen

Of registreer je om te kunnen reageren.