Vollegrond

Nieuws

Veel Belgische prei heel laat geplant

Door de aanhoudende natte omstandigheden is in België veel herfst- en winterprei enkele weken te laat geplant. Ook de druk van schimmels is, en niet alleen in prei, dit jaar groot.

Heel wat regio’s in België hebben in de afgelopen weken veel neerslag te verwerken gekregen. Dat leidde tot achterstanden bij het planten van bloemkool, bleekselderij, bladgewassen en prei, stelt het Belgische onderzoeks- en voorlichtingscentrum PCG Kruishoutem vast. Sommige telers kozen ervoor om onder natte omstandigheden toch te planten, anderen hebben gewacht tot de grond weer droger was.

Herfst- en winterprei

In veel regio’s is het merendeel van de herfst- en winterprei volgens het PCG in ieder geval enkele weken te laat geplant. Het plantmateriaal kwam daardoor wat ouder van het plantenveld of is bewaard in de koelcel. Op dit moment staan er nogal wat percelen ‘gevlekt’ bij en is de prei die op de rijsporen geplant werd, bleker van kleur. Wat het effect is op de groei, kwaliteit en productie zal pas blijken als deze prei gerooid wordt. In de tweede helft van augustus vertonen de meeste gewassen een heel vlotte groei.

Beperkte aanwezigheid van insecten

Door de frequente buien zijn er momenteel weinig problemen met plagen. In vergelijking met vorig jaar is er weinig trips aanwezig in zowel prei als koolgewassen. Hierdoor zijn er minder frequent behandelingen nodig. De bestrijdingen zijn ook effectiever, omdat de groeizame gewassen de middelen goed opnemen in het blad. Ook bladluizen zijn beperkt aanwezig, maar de populatie koolvliegen en koolmotten neemt in diverse koolteelten wel toe.

Hogere schimmeldruk

Door de aanhoudende bladnatperioden met vrij lage zomertemperaturen is de schimmeldruk in veel gewassen duidelijk hoog. In knol- en bleekselderij is op veel percelen enkele weken na planten al Septoria vastgesteld.

In prei is de druk van roest groot en in koolgewassen, zoals spruit- en witte kool zijn het vooral valse meeldauw en Alternaria die de kop op steken.

Of registreer je om te kunnen reageren.