Vollegrond

Nieuws

PvdD: breder verbod op stapelen gewasbeschermingsmiddelen

De Partij voor de Dieren (PvdD) pleit voor een zogeheten stapelverbod voor meer gewasbeschermingsmiddelen.

PvdD-Tweede Kamerlid Leonie Vestering pleit in een set Kamervragen aan demissionair minister Carola Schouten van Landbouw, Voedsel en Natuurbeleid voor een breder verbod op het stapelen van verschillende gewasbeschermingsmiddelen. Dit doet ze naar aanleiding van een recente studie in Nature over de verhoogde schadelijkheid van middelen voor bijen.

Stapelverbod voor vier werkzame stoffen

Recent heeft het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) besloten om maatregelen te treffen tegen het stapelen van de middelen met de stoffen abamectine, deltamethrin, esfenvaleraat of chlorantraniliprole. Vestering vraagt of minister Schouten kan bevestigen dat voor deze vier stoffen gekozen is, omdat de norm voor de concentratie ervan in het oppervlaktewater vaak en ver wordt overschreden.

Lambda-cyhalothrin

Van een andere werkzame stof, lambda-cyhalothrin, is volgens Vestering ook een te hoge concentratie in het oppervlaktewater te vinden. Vestering vraagt daarom aan de minister of ze het inzicht deelt dat het stapelverbod voor meer stoffen zou moeten gelden, dan alleen de eerder genoemde vier.

De minister heeft laten weten de vragen niet binnen de gebruikelijke termijn te kunnen beantwoorden, maar dat ‘zo spoedig mogelijk’ te doen.

Of registreer je om te kunnen reageren.