Vollegrond

Nieuws

Limburgse telers kunnen nu al waterschade melden

Limburgse telers die getroffen zijn door het hoogwater van de Maas, kunnen vanaf maandag 9 augustus hun schade melden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Bij de schade door het hoogwater gaat het om materiële schade die niet verzekerbaar, vermijdbaar of verhaalbaar is. Materiële schade is een verzamelnaam voor alle schade die direct in geld kan worden uitgedrukt. Kosten kunnen vastgesteld worden aan de hand van een berekening. Gewasschade valt hier ook onder, meldt belangenbehartiger LLTB.

Regeling tegemoetkoming

Het ministerie van Justitie en Veiligheid werkt op dit moment de Regeling tegemoetkoming schade hoogwater Limburg juli 2021 uit. Om voor deze regeling in aanmerking te komen, moeten telers de schade bij de RVO melden. Dat kan vanaf maandag 9 augustus; wachten tot de regeling is vastgesteld is niet nodig. Als de regeling definitief is, wordt beoordeeld of iemand recht heeft op een gedeeltelijke vergoeding van de schade.

Schade vastleggen

Het is ook niet nodig om te wachten met het herstel van de schade, aldus de LLTB. Wel is het noodzakelijk om met foto’s en video’s te zorgen voor bewijs van de schade. De schade moet daarbij goed te zien zijn. Als iemand verzekerd is voor schade, moet contact opgenomen worden met de verzekeraar.

Meld schade

Klik hier voor het meldingsformulier. Hier is tevens meer informatie te vinden over de voorwaarden en de verschillende soorten schades die je mag melden.

Of registreer je om te kunnen reageren.