Vollegrond

Nieuws

Langzame groei investeringen precisieteelt

Precisie-investeringen in de open teelt zijn in 2020 licht gestegen, afgaande op de verstrekte fiscale steun via MIA/Vamil.

De stimuleringsregeling MIA/Vamil kende in 2020 een aantal precisie-investeringen zoals ‘Spuitmachine voor plaatsspecifieke toediening open teelt’, ‘Mechanische onkruidbestrijdingsmachine met gps-gis systeem’ en ‘Doseereenheid voor vloeibare meststoffen met GPS-gestuurde afschakeling per rij’. Alle categorieën vertoonden groei, al is deze beperkt. De mechanische onkruidbestrijding met gps-systeem is met een kleine honderd aanvragen de belangrijkste categorie en vertegenwoordigt opgeteld een investering van € 3,3 miljoen.

Gangbare investeringen verdwijnen

Voor meststoffen en bespuitingen is geen sterke groei in de regeling te zien. Het gaat om een beperkt aantal aanvragen in 2020 en 2019. In 2020 verdween een aantal steunmogelijkheden bij de aanschaf van spuitsystemen met driftbeperking of restvloeistofreductie. Ook de mogelijkheid voor steun bij teelt op water verdween vorig jaar uit de regeling. Die is niet bedoeld voor gangbare systemen.

Groei was er bovendien in de categorie ‘Omgekeerde, onderwater of peilgestuurde drainage’ waar 92 aanvragen voor binnenkwamen in 2020 (72 in 2019). De waarde van de investeringen bedroeg € 2,0 miljoen.

Of registreer je om te kunnen reageren.