Vollegrond

Nieuws

Financiële injectie voor Brabantse wiedrobot

De in Den Bosch gevestigde start-up Trabotyx krijgt een financieel steuntje in de rug voor de ontwikkeling van een autonoom rijdende robot voor het wieden van onkruid. De Brabantse Onwikkelings Maatschappij (BOM) financiert het project met € 500.000.

Volgens BOM moet de financiële injectie bijdragen aan de versnelde marktintroductie van het apparaat. Het apparaat zou volgende jaar voor de praktijk beschikbaar moeten komen, deze zomer wordt nog volop getest. De bijdrage is in de vorm van een converteerbare lening gegoten, die te zijner tijd is om te zetten in aandelen.

25% minder kosten

In eerste instantie wordt aan de inzet bij biologische telers gedacht, als alternatief voor de handmatige verwijdering van onkruid in ruggenteelten van met name peen. Volgens Trabotyx kan dit per saldo 25% kostenbesparing opleveren. BOM voorziet een groei van de markt van agrarische robots van € 715 miljoen in 2021 naar € 2,5 miljard over enkele jaren.

Criteria voor bijdrage BOM

Om voor een bijdrage van BOM in aanmerking te komen, moet voldaan worden aan een aantal harde (en minder harde) criteria, licht Bart van den Heuvel van BOM desgevraagd toe. Een belangrijke weegfactor is dat de onderneming werkt aan een nieuwe, onderscheidende techniek, leidend tot een rendabele businesscase. Voor Trabotyx geldt daarnaast dat de start-up zich specifiek focust op een bepaald facet, in dit geval de onkruidbestrijding in peen op ruggen. Volgens Van den Heuvel hebben zich naast biologische telers ook gangbare telers gemeld met belangstelling voor de schoffelrobot. “Dat zijn telers met verschillende gewassen, uiteenlopend van aardappelen tot aardbeien.”

Beginnende tech-bedrijven die een beroep willen doen op een bijdrage van BOM, moeten gevestigd zijn in Noord-Brabant, of er hun voornaamste economische activiteit geconcentreerd hebben.

Of registreer je om te kunnen reageren.