Vollegrond

Nieuws

Droogte leidt tot verbod wateronttrekking

De waterschappen Brabantse Delta en Waterschap Limburg hebben tijdelijk verboden ingesteld voor de onttrekking van oppervlaktewater.

De reden is de daling van het waterpeil in beken en sloten en in de grond.

In het beheersgebied van Waterschap Brabantse Delta geldt een totaalverbod voor wateronttrekking in de stroomgebieden van de Groote Leij en de Hultense Leij, Brabantse Vaart en zijbeken, Kibbelvaart, Lokkervaart en Bosloop, de Wouwse gronden (sinds 11 juni) en de Bijloop, Oude Bijloop en Turfvaart Breda sinds 17 juni.

Waterschap Limburg stelt met ingang van 18 juni onttrekkingsverboden in voor Midden- en Noord-Limburg (dit is het gebied van het voormalige waterschap Peel en Maasvallei) en het stroomgebied van de Vlootbeek tussen Echt en Roermond.

De waterschappen De Dommel en Aa en Maas hebben nog geen onttrekkingsverboden ingesteld.

Of registreer je om te kunnen reageren.