Vollegrond

Nieuws

Robot voor kleine bedrijven klaar voor proeven

De multifunctionele robottrekker die is ontwikkeld in het kader van het Belgisch-Nederlandse grensoverschrijdende (Interreg)-project CIMAT is bijna gereed voor veldproeven, waaronder bij Inagro (Rumbeke-Beitem) in de teelt van witlofwortels en peen.

Bij ontwikkeling van de elektrisch aangedreven werktuigdrager is primair gekeken naar de toepasbaarheid op kleinere land- en tuinbouwbedrijven, die zich richten op de bio-teelt of op specifieke niches (groente, fruit, kleinfruit, boomteelt). Zulke kleinschalige bedrijven zijn vooral gebaat bij kleinere machines die voor diverse doeleinden inzetbaar zijn.

Binnen het CIMAT-project ligt de focus specifiek op kleinere bedrijven, omdat de meeste ontwikkelingen in de mechanisatie en automatisering gericht zijn op schaalvergroting, en niet zouden aansluiten op de specifieke behoeften van die kleinere bedrijven. CIMAT is de afkorting voor ‘Catalyst for Innovative Mechatronics in Agricultural Technology’. Vrij vertaald betekent het project is gericht op het op bevorderen van innovatieve agrarische toepassingen.

Mutifunctioneel

De elektrisch aangedreven vierwielaangedreven en -gestuurde robottrekker is ongeveer 4 m lang, met een spoorbreedte die instelbaar is van 1,2 tot 1,8 m. Voor de toepasbaarheid wordt gedacht aan werkzaamheden als mechanische onkruidbestrijding, inzaaien, niet-kerende grondbewerking, bemesting en het oogsten van teelten.

Internationaal

Het apparaat gaat zijn eerste praktijkstappen zetten bij proefcentrum Inagro in Rumbeke-Beitem in de teelt van witlofwortelen en van peen. Projectpartners vanuit Vlaanderen zijn onder andere Inagro, Proefcentrum Fruitteelt (Sint Truiden), en de bedrijven Octinion (gericht op de ontwikkeling van automatiseringsoplossingen. Leuven) en Vanhoucke Engineering (Moorslede). De Nederlandse inbreng komt onder andere van proefboerderij Rusthoeve (Colijnsplaat), Delphy, Compas Agro en University College Rooseveldt (UCR, Middelburg). Het CIMAT-project heeft een looptijd van 4 jaar, met een budget van € 1.680.000. Het EU-Interregfonds neemt hiervan de helft voor haar rekening.

Video‘s

In onderstaande video’s (YouTube) komen de doelen, opzet en mogelijkheden van de multifunctionele agrorobot aan de orde:

Of registreer je om te kunnen reageren.