Vollegrond

Nieuws

Hoge dosis UV werkt tegen meeldauw in courgette

Uit Belgisch onderzoek blijkt dat het effect van een hoge dosis UV-licht echte meeldauw in een buitenteelt courgette zeker zo goed bestrijdt als de chemische referentie. De behandeling bleek veilig voor het gewas.

Het Belgische proefcentrum Inagro testte verschillende doses en toepassingsintervallen in het ras Milos dat op 27 juli 2020 geplant werd. Een lage, middelmatige en hoge dosis UV-C-Licht drie keer per week en de hoge dosis eenmaal per week in de periode van 19 augustus tot 30 september. Die behandelingen werden vergeleken met een chemische referentie en met onbehandeld, aldus het verslag in Proeftuinnieuws 8.

Eerste beoordelingen

De objecten werden op 9, 16, 24 en 30 september 2020 beoordeeld. Op 9 september waren er tussen de objecten in de mate van aantasting door echte meeldauw geen verschillen. Op 16 september was dat aan de onderkant van het blad ook het geval. Aan de bovenkant van het blad had de chemische referentie met 10,9% aangetast bladoppervlak de minste aantasting. De meeste aantasting zat in de objecten met de hoge dosissen met 18,6% (3x per week) en 18,2% (1x per week). De lagere doseringen 3x per week hadden 17,6% en 16,3% aangetast bladoppervlak en onbehandeld 16,2%.

Latere beoordelingen

Op 24 september was bij de chemische referentie 36,1% van de bovenkant aangetast en bij de hoge dosis drie keer per week 67,5%. De overige objecten zaten boven 80%. Aan de onderkant van het blad was de aantasting bij de referentie 64,7% en bij de hoge dosis drie keer per week 66,1%. Dan volgen de middelmatige (74,2%) en de lage (75,3%) dosissen. De hoge dosis één keer per week scoorde met 84,7% gelijk met de 85,4% in onbehandeld. Op 30 september waren er aan de onderkant van het blad geen significante verschillen meer, aan de bovenkant scoorde alleen de chemische referentie met 10,3% significant beter.

Veilig voor gewas

De hoge dosis UV-C-licht 3x per week kan dus min of meer wedijveren met de chemische referentie. De gebruikte dosis en intensiteit van de behandelingen blijken geen effect op het gewas, de vruchtvorm of de productie te hebben.

Nieuwe proef

In 2021 wordt de proef herhaald, maar zullen de behandelingen niet overdag, maar na zonsondergang worden uitgevoerd. Volgens literatuuronderzoek zou dit het effect van een UV-behandeling sterk kunnen verhogen.

Of registreer je om te kunnen reageren.