Vollegrond

Nieuws

Ruim 36 ton resten van middelen opgehaald in Brabant

Actie ‘Bezem door de middelenkast’ vorig jaar succesvol verlopen.

De opruimactie ‘Bezem door de middelenkast’ in Noord-Brabant voor oude en niet meer toegelaten gewasbeschermingsmiddelen heeft in 2020 36.768 kilo aan restanten opgeleverd. De bezemactie in het kader van ‘Schoon Water voor Brabant’ is hiermee de grootste ooit qua aantallen deelnemers en kilo’s. De actie is gecoördineerd door onderzoeks- en adviesbureau CLM.

Milieubelasting grondwater

In de praktijk blijkt dat in sommige middelenkasten niet toegelaten of verouderde gewasbeschermingsmiddelen staan. Middelen zijn bijvoorbeeld een keer bevroren geweest of zijn een paar jaar oud. Of telers twijfelen of het middel nog voldoende werkzaam is. Gebruik of lekkage van verouderde of niet toegelaten middelen kan zorgen voor een flinke milieubelasting van het oppervlakte- en grondwater.
De gewasbeschermingsmiddelenindustrie, in deze verenigd via de Storl (Stichting Restanten Landbouwbestrijdingsmiddelen) heeft de actie medegefinancierd door een deel van de afvoerkosten te betalen. De gemeenten konden gemaakte kosten declareren en Storl vergoedde een vast bedrag per kilo.

Telers kunnen middelen niet bij gemeentelijke milieustraten inleveren

“Op zich is voor landbouwbedrijven de afvoer van dit soort resten niet goed geregeld”, vertelt Dirk Keuper van CLM. “Telers kunnen het niet bij gemeentelijke milieustraten kwijt, dan zou de burger meebetalen aan de verwerking van bedrijfsafval. Het alternatief is dan dat een teler een afvalverwerker belt om de restanten op te halen, maar dat gaat weer flink in de papieren lopen.“
Keuper wijst erop dat provinciale acties als ‘Bezem door de Middelenkast’ niet structureel zijn. “Er wordt ineens een hoop mee opgehaald, maar het zijn vooral ook bewustwordingsacties voor de agrarische sector. Provincie Gelderland heeft bijvoorbeeld na acties in 2017 en 2018 gezegd dat er geen derde actie zou komen.
Ondertussen wordt er voor Nederland gewerkt aan een op de landbouw toegesneden systeem voor de afvoer van overtollige gewasbeschermingsmiddelen naar Belgisch model. Daar kunnen telers aan het eind van elk jaar oude middelen inleveren bij de leverancier.

Of registreer je om te kunnen reageren.