Vollegrond

Nieuws

Nieuw meetprotocol 80/90 graden tophoekdoppen

Het Bestuurlijk Overleg Open Teelt (BOOT) heeft het meetprotocol voor het vaststellen van de driftreductie van spuitdoppen met een tophoek van 80 en 90 graden aangepast.

Aanleiding voor de aanpassing is dat er onduidelijkheid bestond over het vaststellen van driftreductieklasse 75, 90 en 95% voor spuitdoppen met een tophoek van 80 tot 90 graden, meldt de Technische Commissie Techniekbeoordeling (TCT).

Telers wachten met smart op nieuwe dop

Akkerbouwers wachten met smart op een 80/90 graden tophoekdop die 75% en 90% driftreducerend zijn. In combinatie met een verlaagde spuitboom (spuitdophoogte 30 centimeter en dopafstand 25 centimeter) is een conventionele spuit dan relatief eenvoudig en goedkoop naar een hogere driftreductieklasse te transformeren. Op dit moment zijn in het segment 80/90 graden tophoekdoppen alleen nog maar 50% driftreductiedoppen beschikbaar. Gecombineerd met de verlaagde spuitboom wordt dat driftreductieklasse 90%. Een 75% dop komt dan op 95% driftreductie en een 90% driftreductiedop tot 97,5% driftreductie.

Beschikbaarheid 80/90 graden tophoekdoppen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) gaf BOOT opdracht te onderzoeken of de beschikbaarheid van 80/90 graden tophoekdoppen snel kon worden vergroot. Dit was gebaseerd op de verwachting dat standaard spuitdoppen met een tophoek van 80/90 graden over het algemeen meer driftreducerend zouden zijn dan hetzelfde type dop met een tophoek van 110/120 graden, de standaard spuitdop. Uit onderzoek bleek echter dat dat niet altijd het geval was. Een generieke doorvertaling van driftreducerende eigenschappen van 120 graden tophoekdoppen naar 80/90 graden tophoekdoppen bleek daardoor niet mogelijk. Elke 80/90 graden tophoekdop moet daarom door de TCT individueel worden onderzocht naar driftreductie.

Lees verder onder de foto.

De driftreductie wordt niet berekend bij een spuitdophoogte van 30 centimeter, zoals toegepast bij de verlaagde spuitboom. - Foto: Ruud Ploeg
De driftreductie wordt niet berekend bij een spuitdophoogte van 30 centimeter, zoals toegepast bij de verlaagde spuitboom. - Foto: Ruud Ploeg

Meetmethode aangepast

De methode voor het vaststellen van de driftreductie van spuitdoppen is vastgelegd in het ‘Meetprotocol voor het vaststellen van de driftreductie van spuitdoppen voor neerwaartse en op- en zijwaartse bespuiting’. De TCT heeft in 2020 geconstateerd dat de toelichting op het meetprotocol onvoldoende duidelijk was over hoe de driftreductie hoger dan 50% voor spuitdoppen met een tophoek van 80/90 graden moet worden vastgesteld. Deze toelichting van het meetprotocol is daarom aangepast.

Om te komen tot een gestandaardiseerde DRD-indeling van spuitdoppen met een tophoek van 80/90 graden moet de driftreductie worden berekend bij een spuitdophoogte van 50 centimeter en spuitdopafstand van 25 centimeter. De driftreductie wordt niet berekend bij een spuitdophoogte van 30 centimeter (zoals toegepast bij de verlaagde spuitboom) omdat er dan geen sprake meer is van een zuiver driftreducerend effect van de spuitdop, maar een combinatie van een driftreducerend effect van spuitdop én van de spuittechniek (verlaagde spuitboom). BOOT heeft op 15 maart 2021 ingestemd met deze aanpassing van het meetprotocol. Het aangepaste meetprotocol is gepubliceerd op de site van de Helpdesk Water.

Geen gevolgen doppenlijst

De aanpassing van het meetprotocol heeft geen gevolgen voor de spuitdoppen met tophoek van 80/90 graden die in mei en juni 2020 in tabel 1b van de DRD-lijst zijn opgenomen in DRD-klasse 50%. Op basis van het aangepaste meetprotocol kunnen doppenfabrikanten spuitdoppen met een tophoek van 80/90 graden laten onderzoeken en ter beoordeling aan de TCT voorleggen.

Of registreer je om te kunnen reageren.