Vollegrond

Nieuws

NVWA houdt enquête over driftreductie

De fytosanitaire autoriteit NVWA gaat een enquête houden over gewasbescherming in buitenteelten, zoals akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt.

De NVWA gebruikt de resultaten om telers beter te ondersteunen bij de gewasbescherming. De enquête richt zich op driftreductie en waar telers tegen aan lopen bij het Activiteitenbesluit Milieubeheer, de driftreducerende toepassingsvoorwaarden en het gebruik van de kantdop.

De NVWA stelt dat de vragenlijst anoniem is en niet herleidbaar tot specifieke personen of bedrijven. De enquête is niet bedoeld om overtredingen op te sporen.

Of registreer je om te kunnen reageren.