Vollegrond

Nieuws

Lokaal lage grondwaterstand bij start droogteseizoen

Na een natte winter, waarin gemiddeld genomen de grondwaterstanden eind februari weer op peil waren gekomen, is het momenteel alweer een aantal weken droog. Dat meldt de Unie van Waterschappen.

Door de droogte ziet de Unie van Waterschappen de grondwaterstanden in het oosten en zuiden van Nederland lokaal wegzakken. Diverse waterschappen hebben de waterpeilen inmiddels opgezet en nemen maatregelen om water vast te houden.

Lokaal lage tot zeer lage grondwaterstand

Op dit moment zijn de grondwaterstanden op de meeste plekken in Nederland gemiddeld voor de tijd van het jaar. Op enkele locaties zijn ze echter laag tot zeer laag voor de tijd van het jaar, zoals op de hoge zandgronden in Noord-Brabant. De komende twee weken wordt weinig neerslag verwacht, terwijl de verdamping toeneemt. Hierdoor dalen de grondwaterstanden naar verwachting verder.

Uitgangspositie normaal

Door de natte winter is de aanvoer van de rivieren op niveau. Voor de land- en tuinbouw is de uitgangssituatie normaal. Voor de natuur is de ontwikkeling van de grondwaterstanden de komende periode belangrijk, onder andere voor de weidevogels.

Dagelijks monitoren

Op 1 april start het officiële droogteseizoen. Dit betekent dat Rijkswaterstaat en de waterschappen dagelijks de droogtesituatie monitoren op eventuele problemen. Denk hierbij aan watertekorten en verslechtering van de waterkwaliteit. Van april tot oktober gebeurt dit intensiever omdat door het groeiseizoen en stijgende temperaturen een grotere kans op watertekorten aanwezig is.

Of registreer je om te kunnen reageren.