Vollegrond

Nieuws

Recordproductie en goede kwaliteit rassenproef spruitkool

In een rassenproef spruitkool voldeden Sofia, Hey Melis en Marcantus zeer goed. Het nummer SGB1714 lijkt beloftevol.

In de rassenproef spruitkool vergeleek het Belgische onderzoekscentrum Inagro 16 rassen. Er werd machinaal geplant op 12 mei op een afstand van 70 x 40 cm. De voorteelt was tabak. Het gewas ontwikkelde zich vlot ondanks de heel droge zomer. De neerslag vanaf half september en de humusrijke bodem zorgden voor veel stikstofmineralisatie. Daarom werd er niet meer bijbemest. De eerste rassen werden geoogst op 9 november 2020 en de laatste op 5 januari 2021.

Geschikte rassen

Het standaardras Sofia (Bejo) combineerde een hoge productie met een goede kwaliteit. Ook Hey Melis (Syngenta) en Marcantus (Syngenta) voldeden zeer goed. SGB1714 (Syngenta) lijkt beloftevol, stellen de onderzoekers vast. Verder zijn voor de verse markt Cobelius (Syngenta), Attis (Bejo) en Trimstar (Syngenta) geschikt. In het vroege segment lijkt Silvia (Bejo) een meerwaarde te hebben en in het middensegment is SGB1609 (Syngenta) beloftevol.

Echte meeldauw toenemend probleem

In de vergelijking bleken Marcantus en Silvia het gevoeligst voor echte meeldauw op de spruit en HZ 16-737 va Hazera het minst. Marcantus vertoonde ook het meest echte meeldauw op de stam, terwijl SGB1609 daar het minste last van had.

Minder tripsschade

De tripsschade was, in vergelijking met vorig jaar, veel kleiner. De vroegrijpe rassen bleken andermaal het meest aangetast. Bij Inagro was de schade het grootst in het vroegrijpe ras Silvia en ook vrij veel schade vertoonden Marcantus en HZ 16-773. In Moorslede was ook Hey Melis sterker aangetast. De schade was het kleinst bij de latere rassen HZ 16-737, Trimstar, Trimtop, SGB1604.

Of registreer je om te kunnen reageren.