Vollegrond

Nieuws

Reactie witlof en bloemkool op druppelirrigatie verschilt

In bloemkool leidt druppelirrigatie tot hogere producties, in witlof verhoogt het vooral het opkomstpercentage van het zaad. Dat zijn de conclusies van Belgisch onderzoek bij bloemkool op het PSKW en bij witlof bij het Praktijkpunt Landbouw.

De bloemkool werd op 5 juni 2020 op het Proefstation voor de Groenteteelt in Sint-Katelijne-Waver (PSKW) geplant en tussen 17 en 29 augustus geoogst. Bij het object dat geen water kreeg was sprake van weinig oogstbare bloemkool met 0% Klasse I en 37,4% was pas op 29 augustus oogstrijp.

Beter resultaat bij druppelslang in de rij

Bij de druppelirrigatie was het percentage Klasse I gemiddeld 37% hoger dan zonder water geven en 12% hoger ten opzichte van bovenover beregenen met evenveel (90 mm) water. Druppelslangen in de rij geven een beter resultaat dan tussen de rijen, concluderen de onderzoekers in het proefverslag in Proeftuinnieuws 2 van 2021. De slangen lagen op 15 centimeter diepte.

Oogstverloop bloemkool

Bij druppelirrigatie werd een aanzienlijk groter deel van de bloemkolen al in het begin van de oogstperiode gesneden. De overige oogst verliep meer dan bij de andere objecten verspreid over de oogstperiode. Bij bovenover beregenen was meer sprake van een oogstpiek, geconcentreerd op 24 augustus.

Beter opkomst witlofwortels

Witlof werd op het Praktijkpunt Landbouw op 28 mei 2020 gezaaid en op 17 november gerooid. In witlof werd geen water geven vergeleken met druppelirrigatie. Zonder water werd 32,1 ton wortels gerooid, met druppelirrigatie 21,9% meer aan tonnage. Dat hogere percentage is vooral het gevolg van een betere opkomst (dus meer wortels): 92% ten opzichte van 77%. In het percentage opzetbare wortels van het aantal gerooide wortels zat geen significant verschil, maar was bij druppelirrigatie in absolute zin dus wel hoger.

Diepte druppelslangen

Die betere opkomst van 92% werd gerealiseerd met druppelslangen op 3 centimeter in de grond. In een ander object lagen de druppelslangen op 25 centimeter diepte, maar daarbij verschilde de opkomst niet significant met geen water geven. In de slangen op 3 centimeter diepte werd wel pikschade door vogels vastgesteld. Er werd één slang per rug gelegd, tussen de twee zaairijen.

Of registreer je om te kunnen reageren.