Vollegrond

Nieuws

Teler kan € 4.000 ‘carbon credits’ krijgen

Een cranberryteler kan jaarlijks tot € 4.000 aan vergoeding krijgen voor niet-uitgestootte CO2, zogenoemde carbon credits.

Dat stelt Provincie Zuid-Holland. De provincie probeert een teler een pakket steunmaatregelen aan te bieden om de experimentele teelt te redden. The Cranberry Company kampt met een probleem dat ze na een aanloopperiode erfpacht moet betalen, terwijl de periode tot relevante oogst langer duurt dan voorzien. Dat bedrijf teelt in de Krimpenerwaard biologische cranberry’s en ontwikkelt natuur op veengrond waar het waterpeil is verhoogd vanwege bodemdaling.

CO2-certificaten

De provincie heeft een programma Valuta voor veen, waarvoor Stichting Nationale Koolstofbank (SNK) de toekenning doet. De inkomsten die The Cranberry Company uit carbon credits kan krijgen, liggen niet vast. Deze zijn afhankelijk van de geaccordeerde, berekende CO2-reductie en de prijs van CO2-certificaten, schrijft de provincie in een brief aan de Statenleden. Een eerste berekening komt uit op circa € 4.000 per jaar, waarvan voor een periode van tien jaar 85% direct beschikbaar komt. Dit jaar nog verwacht de provincie een besluit over de CO2-vergoeding.

Meer steun mogelijk voor cranberryteler

Naast de CO2-rechten verwacht de provincie dat de kennis over het telen van cranberries vergoed kan worden in een ander programma. Verder is geld beschikbaar uit het Europese subsidieprogramma POP3.

De provincie onderzoekt hoe ze het bedrijf kan steunen, omdat er meer experimenteerruimte is gegeven door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor wet- en regelgeving. Zo is er op het gebied van risico delen of gronduitgifte mogelijk meer te doen aan ondersteuning. De opgetelde steunmaatregelen zijn waardevoller dan de stijging van de erfpacht, schrijft de provincie.

De telers hadden om een uitstel van de erfpachtverhoging van drie jaar gevraagd, maar dat kan niet volgens de provincie. Wel zal een nieuwe taxatie plaatsvinden. Daarmee worden de nieuwe teeltvooruitzichten opnieuw vastgesteld. Dat kan in 2023 leiden tot een verlaging van de erfpacht.

Of registreer je om te kunnen reageren.