Vollegrond

Nieuws

Precisiebemesting helpt bij halen emissienormen

Door aanpassing van artikel 6 van ‘Besluit gebruik meststoffen’ staat het toepassing van precisiebemesting niet meer in de weg.

Precisiebemesting kan de emissie van mineralen vanuit de landbouw naar de omgeving verminderen zonder dat het ten koste gaat van de productie. Dat zei Herre Bartlema van het Nederlands Centrum voor de Ontwikkeling van Kringloopprecisiebemesting (NCOK) op een door deze organisatie georganiseerde webinar.

Niet vrijwillig, maar vrijblijvend

Binnen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) hebben belanghebbende organisaties afgesproken om vrijwillig, maar niet vrijblijvend samen te werken om te kunnen voldoen aan de eisen die in de kaderrichtlijn water voor 2027 gesteld zijn. Volgens Bartlema kan precisiebemesting daar een belangrijke bijdrage aan leveren.

Artikel 6

Bartlema voelt zich daarin gesterkt door een aanpassing in het ‘Besluit gebruik meststoffen’. In artikel 6 staat dat meststoffen zo gelijkmatig mogelijk over het perceel verdeeld moeten worden. Letterlijk zou dat betekenen dat ook teeltvrije zones en onbeteelde spuitpaden bemest moeten worden. In de aangepaste versie is deze regel aangevuld met ‘dan wel een zo precies mogelijke plaatsing op het perceel’. Dat geeft ook wettelijk de mogelijkheid om met precisiebemesting aan de slag te kunnen.

4 J‘s

Het NCOK houdt voor de definitie van precisiebemesting de 4 J’s aan: Juiste plaats, Juiste meststof, Juiste moment en de Juiste dosering. De juiste plaats is in de wortelzone, dus voor akkerbouwgewassen dicht bij de rij en onder de grond.

De juiste meststof voorziet in de behoefte van het gewas op het moment van toediening, is niet uitspoelingsgevoelig, kan in kleine hoeveelheden gedoseerd worden en heeft een voorspelbare werking. De NCOK geeft bij de keuze voor een meststof de voorkeur aan een vloeibare meststof die afkomstig is uit de kringloop of geproduceerd is met hernieuwbare grondstoffen, geen stikstof uit aardgas maar geproduceerd met hulp van zonne-energie.

De derde J staat voor het Juiste moment, dat is wanneer de plant niet voldoende uit de bodemvoorraad kan halen voor een optimale groei. De Juiste dosering is 10 tot 50% minder dan breedwerpig met een traditionele korrelmeststof gegeven zou worden.

Bemesten volgens 4-J‘s-principe

Er is al een aantal telers die bemest volgens dit principe. Henk Janknegt in Zeewolde (Fl.) geeft zijn suikerbieten vloeibare stikstof met een spaakwielbemester. Dat geeft hij in het 6-bladstadium, het moment dat het gewas stikstof nodig heeft. Hij geeft 85% van het standaard advies, deze strategie zorgt voor een betere kwaliteit biet. Vergeleken met de standaard bemesting resulteert dat in een saldo stijging voor zijn bieten van € 100 per hectare.

Lees verder onder de foto.

Ieder spruitkoolras krijgt een andere hoeveelheid stikstof. - Foto: Misset
Ieder spruitkoolras krijgt een andere hoeveelheid stikstof. - Foto: Misset

Vloeibare stikstof

Kasper Kleijwegt in Mijnsheerenland (Z.-H) past precisiebemesting toe in zijn spruiten, vooral om egaal te kunnen bemesten. Het gewas krijgt vloeibare stikstof in de rij als basisbemesting. De dosering en plaatsing komt erg precies omdat zowel te veel als te weinig leidt tot een mindere kwaliteit spruit. Daarbij komt dat ieder ras een andere hoeveelheid stikstof vraagt. Met precisiebemesting kan Kleiwegt tot op de rij nauwkeurig bemesten.

Of registreer je om te kunnen reageren.