Vollegrond

Nieuws

Grondwaterstand blijft te laag in droogste gebieden

De grondwaterstand in de droogste gebieden van Nederland blijft te laag, ondanks de regen die in de afgelopen maanden is gevallen.

De droogte van 2020 is in gebieden als de Utrechtse Heuvelrug, op de Veluwe en rond de Brabantse rivier de Dommel nog niet opgelost. Deze hooggelegen zandgronden zijn helemaal afhankelijk van regenwater.

Minder water naar de Maas

Waterschap De Dommel in Brabant laat de stuwen in het werkgebied zo hoog mogelijk staan, zodat regenwater in de watergangen zoveel mogelijk tijd krijgt om in de grond te zakken. Ook wordt er minder water afgevoerd naar de Maas. Dat is lastig voor landbouwers, die in februari en maart om peilverlaging vragen zodat ze laaggelegen stukken land kunnen gaan bewerken. Dat kan niet als het land te nat is. Maar De Dommel hanteert dit voorjaar het uitgangspunt “Nee, tenzij”, laat het schap weten.

Sproeiverbod opgeheven

Waterschap Vallei en Veluwe heft vrijdag het sproeiverbod op, dat sinds 18 mei vorig jaar gold. In het merendeel van de beken en sloten stroomt het water weer, aldus het schap. Maar op de zandgronden staat het grondwater nog zeker 20 centimeter lager dan het langjarig gemiddelde. Ook in het gebied van dit schap geldt daarom dat er zoveel mogelijk wordt gedaan om de grondwaterstand aan te vullen, voordat het groeiseizoen weer van start gaat.

Zoetwatervoorraad

De bodem onder de Veluwe geldt als de grootste zoetwatervoorraad van Nederland, maar door jaren van droogte neemt die voorraad af, stelt het waterschap.

Of registreer je om te kunnen reageren.