Vollegrond

Nieuws 1 reactie

LTO wil strokenteelt niet opgedrongen krijgen

Hou strokenteelt alsjeblieft uit beleidsnota’s. Daar zit al genoeg emotie in. Dat zegt Joris Baecke, portefeuillehouder gewasbescherming bij LTO-Nederland.

Baecke sprak donderdagavond 10 september op het webinar ‘Kan de akkerbouw met nieuwe technologie in 2030 zonder chemie?’, georganiseerd door de Nationale Proeftuin Precisielandbouw. Vraag was of strokenteelt of zelfs mengteelten van betekenis zijn in de akkerbouw van 2030.

Interessante kennis

Baecke is er zeer terughoudend over en wil daarom niet dat de akkerbouw het teeltsysteem opgedrongen krijgt. “Strokenteelt is voorlopig vooral een interessant experiment. Zal interessante kennis opleveren. Velen hebben een romantisch beeld van de stroken. Het moet zich echter als bruikbare methode voor de akkerbouw nog helemaal bewijzen. Misschien dat het een plekje krijgt in de sector, maar ook zonder stroken wordt er in 2030 wel geteeld.”

Akkerbouwer Jacob van den Borne, ook spreker op het webinar, heeft twee jaar ervaring met strokenteelt. “Hij ziet het als een manier om in gebieden met een hoge natuurwaarde gronden te behouden en toch iets toevoegen aan de biodiversiteit. “Strokenteelt met natuur heeft een hogere natuurwaarde dan alleen natuur”, aldus Van den Borne.

Eén reactie

  • P. Verschuren

    Vele miljarden zijn geïnvesteerd in ruilverkavelingen om grote efficiënte percelen te maken. Die investering doe je volledig te niet als je overgaat tot strokenteelt en is wat mij betreft derhalve onbespreekbaar. Je zegt toch ook niet ga maar een gat graven om het later weer dicht te gooien. Bespottelijk.

Of registreer je om te kunnen reageren.