Vollegrond

Nieuws

AgriPlace wil grote positie databeheer hele keten

Duizenden telers werken al met AgriPlace om hun teeltcertificaten te halen. Met een los systeem voor inkopers wordt de grip op keteninformatie groter.

Sinds eind 2019 kunnen handelsbedrijven gebruik maken van AgriPlace Chain om hun keten te beheersen. Twintig grote partijen doen dat nu al.

Informatie

Informatie over bijvoorbeeld residutests, productspecificaties en andere kwaliteitszaken worden op één platform gebundeld en beschikbaar gesteld aan partijen met toegang. “We zien dat een gemiddelde gebruiker van AgriPlace Chain 5.000 kwaliteitschecks doet per jaar, kijkend naar, certificaten, pesticide gebruik, verklaringen, specificaties en meer. Om dit veilig handmatig bij te houden, wordt steeds uitdagender”, zegt internationaal marketingmanager Nico Broersen.

Zijn vader Nico, zelf oud-teler, startte AgriPlace met aandeelhouders als ZLTO en Triodos Bank. Ook GlobalGap is partner van Agriplace. Afgelopen week gaf Broersen senior een presentatie op het Deutsch Obst und Gemüse Kongress in Düsseldorf.

Twee systemen

AgriPlace Chain is dus een ketenbeheersingsstrument. Dat is losstaand van het sinds 2017 bestaand AgriPlace Compliance. Daar werken in Nederland sinds 2017 al vijf grote telersgroepen en duizend individuele telers mee om hun informatie aan te leveren voor benodigde keurmerken als GlobalGap, On the Way to PlanetProof en andere certicaten.

De informatie van telers uit dit systeem is afgesloten van het systeem waar handelsbedrijven mee werken. Telers kunnen hun bedrijfsinformatie wel beschikbaar stellen aan afnemers, maar nog niet door het jongste ketenbeheersingsinstrument AgriPlace Chain waar Best Fresh Group, Fruitmasters, Jaguar Fresh en BerryWorld zich al bij hebben aangesloten.

Wereldwijd zijn volgens Broersen ook veel bedrijven begonnen een gratis applicatie te gebruiken met beperktere mogelijkheden. Verwacht wordt dat dit tot een internationale uitrol leidt.

Gesprekken supermarkten

Met supermarkten lopen gesprekken om ook deze bedrijven aan boord te krijgen. Zij hebben vaak eigen datasystemen waarmee leveranciers veel extra werk kwijt zijn. Het sectorsysteem AgriPlace kan tegelijk ook een antwoord zijn in de discussie over het gebruik en eigendom van informatie in de keten, aldus Broersen.

Of registreer je om te kunnen reageren.