Vollegrond

Nieuws

Beregeningsverbod treft ook intensieve groenteteelt

Waterschap Limburg stelt vanaf 14 augustus voor het eerst een beregeningsverbod voor oppervlaktewater in voor kapitaalsintensieve (groente)gewassen.

Het verbod om water te onttrekken uit beken en rivieren gaat in op vrijdag 14 augustus om 12.00 uur. Het geldt tussen 18.00 en 8.00 uur. Voor hardfruit geldt juist dat beregenen, ter voorkoming van zonnebrand, alleen is toegestaan tussen 8.00 en 18.00 uur.

Dreigend watertekort

De maatregel is een primeur en bedoeld om het watersysteem zo goed mogelijk te laten herstellen en het beschikbare water evenwichtig te blijven verdelen, geeft Waterschap Limburg aan. Zonder de maatregel vreest het waterschap dat dat er zondag 16 of maandag 17 augustus watertekorten zullen ontstaan met droogvallende beken tot gevolg. Het verbod geldt niet voor de onttrekking van grondwater.

Evenwichtige verdeling

Har Frenken, bestuurder bij Waterschap Limburg: “Iedereen moet gebruik kunnen maken van water. Als water schaarser wordt door droogte en warmte, is het evenwichtig verdelen van het beschikbare water cruciaal.”

Op 22 mei besloot het waterschap al dat er geen water uit beken en rivieren meer gebruikt mocht worden om akkers en weilanden te beregenen. Het verbod geldt tot de waterafvoer van de beken weer op niveau is en uiterlijk tot 1 oktober 2020.

Handhaving verbod

Waterschap Limburg informeert alle circa 600 vergunninghouders en/of melders van het onttrekken van oppervlaktewater schriftelijk over de uitbreiding van het verbod. Handhavers van het waterschap controleren op naleving van het verbod. Ze zullen komende tijd veel aanwezig zijn in het gebied en controles uitvoeren, geeft het waterschap aan.

Of registreer je om te kunnen reageren.