Vollegrond

Nieuws

Meerdere broccolirassen in stikstoftrappenproef

Proeftuin Zwaagdijk kijkt in een stikstoftrappenproef naar de effecten op de rassen Ironman, Chronos, Babilon, Larsson, SV0300, SV0301, AGD15-0091 en Balard. Telers valt op dat de zoetere rassen in de proef meer last van duivenvraat hebben.

De stikstoftrappenproef op een perceel van broccoliteler Nico Hoogendoorn in Wieringerwerf bevat dit jaar drie trappen: 75%, 100% en 125% van de stikstofbehoefte van het ras Ironman. Vorig jaar was er ook een stikstoftrappenproef, toen met de objecten 0%, 50% en 100% van de stikstofbehoefte van Ironman. Omdat vorig jaar het object 100% nog stikstof tekort kwam, is dit jaar gekozen voor 75%, 100% en 125%.

Praktisch gezien wordt in het object 100% behoefte van Ironman uitgegaan van 350 kilo zuivere stikstof. Er zat 41 kg N-leverend vermogen in de bodem en er is in het voorjaar 25 kuub varkensdrijfmest (100 kg N) per hectare uitgereden. De resterende 209 kg N is in de vorm van 774 kg KAS per ha toegediend. Bij 75% was dat 540 kg KAS en bij 125% 1.004 kg KAS.

Onderzoeker Ruud Hoitink van Proeftuin Zwaagdijk (tweede van rechts) gaf uitleg over de proef - Foto: Stan Verstegen
Onderzoeker Ruud Hoitink van Proeftuin Zwaagdijk (tweede van rechts) gaf uitleg over de proef - Foto: Stan Verstegen

Tien rassen

Van alle rassen liggen zes objecten. Dat zijn de drie verschillende stikstoftrappen in tweevoud. De rassen zijn Ironman (Monsanto), Chronos (Sakata), Babilon (Hazera), Larsson (Rijk Zwaan), SV0300 en SV0301 van Bayer en SGD15-0091 (knolvoetresistent) en Balard van Syngenta. De plantdatum is 20 april, de eerste oogst viel op 25 juni en de tweede op 29 juni.

Bezichting proefveld

Bij de door Vollegrondsgroente.net georganiseerde bezichtiging van het proefveld in Wieringerwerf op 1 juli, gaf onderzoeker Ruud Hoitink van Proeftuin Zwaagdijk een toelichting. Bij de eerste twee oogsten bleken er nog weinig verschillen tussen de stikstoftrappen waarneembaar. Op 1 juli begonnen de stikstoftrappen zich wel af te tekenen, in ieder geval in een enkel ras.

Die verschillen in gewasstand zouden bij de nog uit te voeren oogsten tot uiting kunnen komen in verschillen in schermgewicht. Bij de eerste oogst was het schermgewicht circa 350 gram. Bij de volgende oogsten zal het om en nabij de in de praktijk vaak gebruikelijke 500 gram gaan. Schermen worden naast op gewicht op kwaliteit beoordeeld, en ze worden onderworpen aan een houdbaarheidstest.

Door stress als gevolg van duivenvraat ontstond in sommige rassen voorbloei - Foto: Stan Verstegen
Door stress als gevolg van duivenvraat ontstond in sommige rassen voorbloei - Foto: Stan Verstegen

Noodrijp door stress

Op 1 juli viel nog op dat in een aantal rassen voorbloei is ontstaan. Hoitink geeft als verklaring flinke vraatschade door duiven, al in een vroeg gewasstadium. Hierdoor hebben die planten stress gekregen en zijn noodrijp geworden, met bloei tot gevolg. Dat sommige rassen daar meer last van hebben dan andere valt misschien te verklaren uit de mate van zoetheid van een ras. Telers denken in ieder geval dat een wat zoeter ras duiven aantrekt.

In de proef bleken op 10 juni Babilon (8,3%), SV0300 (7,0%) en SV0301 (7,5%) significant meer kleine planten als gevolg van duivenvraat te hebben dan Chronos (6%), Larsson (2,7%), SGD15-0091 (1,2%), Ironman (0,8%) en Balard (0,7%). De verschillen tussen de vier laatst genoemde rassen is onderling niet significant, het verschil met Chronos wel.

Significante verschillen in bloemvorming (noodrijpheid) waren er op 10 juni niet: SV0300 (2,2%), SV0301 (1,8%), Larsson en Babilon 0,3% en in de overige rassen zat geen bloemvorming.

‘Weerbestendige broccoli’

De proef is aangelegd in het kader van het POP3-project ‘Weersbestendige broccoli’, met medewerking van zaadfirma’s en plantenkwekers. Het onderwerp is door deelnemende broccolitelers aan het project aangedragen.

Of registreer je om te kunnen reageren.