Vollegrond

Nieuws

Vlaams onderzoek: groenteteelt kan met minder mest

De bemestingsadviezen en stikstofbemestingsnormen kunnen voor sommige groenten omlaag, zo blijkt uit Vlaams onderzoek.

Minder bemesting heeft geen negatieve invloed op de productkwaliteit, biedt mogelijkheden voor verbetering van de waterkwaliteit en betekent minder kosten voor de teler, somt nieuwswebsite Vilt de voordelen op.

Te hoge nitraatconcentratie in het grond- en oppervlaktewater

Reden voor deze studie is de vaak te hoge nitraatconcentratie in het grond- en oppervlaktewater in regio’s waar vollegrondsgroenten worden geteeld. Drie erkende praktijkcentra hebben de studie uitgevoerd in opdracht van het Onderzoeks- en Voorlichtingsplatform Duurzame bemesting (van onderzoeksinstituut ILVO) en de Vlaamse Landmaatschappij van de overheid.

Op verschillende locaties is het effect nagegaan van de beschikbare hoeveelheid stikstof op opbrengst, gewaskwaliteit, stikstofopname en het nitraatstikstofresidu dat in de bodem achterblijft bij de oogst. Dit gebeurde in sla, spinazie, prei, wortelen, bloemkool en spruitkool.

Minder stikstof nodig voor goede opbrengst en kwaliteit

Voor de onderzochte groenten, uitgezonderd bloemkool, is de nodige stikstofhoeveelheid voor een goede opbrengst en kwaliteit lager dan de huidige wettelijke maximale stikstofbemestingsnormen. Vooral voor sla en prei kunnen de normen met tientallen procenten worden verlaagd.

De algemene conclusie is dan ook dat de huidige bemestingsnormen ruim zijn.

Bodemmonster voor bemestingsadvies

Aan het begin van de teelt een verlaagde basisbemesting toedienen is volgens de Belgische onderzoekers het beste. Vervolgens geeft een bodemmonster tijdens de teelt informatie voor een bemestingsadvies. Dat heeft als voordeel dat de stikstofvrijstelling uit organische stof en eventueel uit oogstresten in het advies wordt meegenomen.

Door de korte teeltperiode en relatief grote tussenrij-afstand kan in bloemkool de stikstof in de wortelzone niet adequaat worden benut. Een rijen- of bandbemesting is hier een mogelijke oplossing.

Of registreer je om te kunnen reageren.