Vollegrond

Nieuws laatste update:16 apr 2020

Invoering plantenpaspoort bij witlofwortels

Het plantenpaspoort is voortaan ook verplicht bij witlofwortels. Alleen voor wortels op contract die in Nederland geteeld en geforceerd worden geldt een uitzondering.

Grensoverschrijdende handel in witlofwortels moet voortaan voorzien zijn van een plantenpaspoort. Ook in het geval slechts een deel van de wortels wordt verhandeld, dan moet het plantenpaspoort voortaan deel uitmaken van de transactie. Er geldt één specifieke uitzondering voor wortels op contract, die zijn vrijgesteld van het plantenpaspoort maar alleen als ze in Nederland geteeld en geforceerd worden. Dat meldt Vollegrondsgroente.net.

Controle Naktuinbouw

Het plantenpaspoort wordt gecontroleerd door de Naktuinbouw. De partij die wortels in de handel brengt, registreert zich bij de Naktuinbouw en krijgt een registratienummer. Dit registratienummer en de traceerbaarheidscode moeten fysiek volgens een gegeven format bij de verhandelde partij aanwezig zijn. De Naktuinbouw geeft aan komend jaar éénmaal een administratie controle te doen en éénmaal een steekproefcontrole in het veld.

Vrijstelling registratie

Dit betekent dat de witloftrekker die wortels op contract laat telen en geen handel doet niet geregistreerd hoeft te worden. In het geval de witloftrekker wel handel doet moet de trekker geregistreerd worden. De akkerbouwer in geval van contracten valt buiten registratie voor plantenpaspoort. In België wordt de zelfde beleidslijn gehanteerd.

Fytosanitaire veiligheid

Het plantenpaspoort is onderdeel van fytosanitaire veiligheid. De vrijstelling voor wortels op contract in Nederland voorkomt administratieve handelingen die al in de contracten zijn vastgelegd.

Kijk voor de richtlijnen en werkwijze op de website van Naktuinbouw.

Of registreer je om te kunnen reageren.