Vollegrond

Nieuws

Witloftrekkers zoeken alternatieven voor chemie

Heel breed is het aanbod aan gewasbeschermingsmiddelen in de witloftrek niet. Om deze reden en omdat er in de toekomst wellicht nog minder middelen ter beschikking zullen staan, doet het Witlofplatform oriënterend onderzoek naar alternatieven.

Zo werd het afgelopen jaar in het kader van het Witlofplatform, een initiatief van ChicoGrow en Vollegrondsgroente.net, gekeken naar de potentie van een product op basis van Trichoderma. Dat product is in twee concentraties over de wortels in de trekbak gespoten en wortels zijn in water met twee verschillende concentraties gedompeld.

Deze vier behandelingen werden vergeleken met trekbakbehandeling met Previcur en Dagonis en nog een object met de combinatie van dompelen en een trekbakbehandeling met Dagonis. De kroppen ondergingen een visuele beoordeling bij deze oriënterende proef. De objecten met Dagonis en het Trichoderma-product werden positief beoordeeld en beter dan Previcur. Het onbehandelde object kwam als minste naar voren. De proef geeft voldoende aanleiding voor nader onderzoek in de loop van dit jaar.

Ozon en/of nanobubbels

Een andere optie om zo gezond mogelijk witlofwortels te trekken, is het toedienen van ozon of nanobubbels van zuurstof aan het water. Agrozone deed dit jaar oriënterend praktijkonderzoek met het toedienen van ozon aan het proceswater in de putten en Moleaer testte de toediening van nanobubbels. Daarbij worden door middel van gasinjectietechnologie heel kleine zwevende zuurstofdeeltjes in het water gebracht.

Lees verder onder foto

Het aanbod aan chemische gewasbeschermingsmiddelen in de witloftrek is niet groot. Het Witlofplatform doet onderzoek naar alternatieven. - Foto: Stan Verstegen
Het aanbod aan chemische gewasbeschermingsmiddelen in de witloftrek is niet groot. Het Witlofplatform doet onderzoek naar alternatieven. - Foto: Stan Verstegen

Meer haarwortelvorming

Beide technieken bewerkstelligen een hogere redox van het proceswater waardoor het water meer zuurstof bevat. Bovendien geven beide technieken minder organische aanslag in de leidingen, omdat ze de vorming van een biofilm voorkomen. Uit de kleinschalige praktijkproeven bleek dat er in ieder geval meer haarwortelvorming ontstaat en ook blijven het water en de trekbakken schoner.

Meer haarwortels zou kunnen leiden toe een efficiëntere nutriëntenopname en 5 tot 10% hogere producties, maar daar is niet op beoordeeld. Verder zou het toedienen van gewasbeschermingsmiddelen ter bestrijding van schimmels omlaag kunnen of misschien wel overbodig kunnen worden, maar daarover durven de fabrikanten nog geen uitspraken te doen.

Monitoring witlofmineervlieg

Oprukkende problemen in de witlofwortelteelt zijn de afgelopen warme jaren wollige slawortelluis en witlofmineervlieg. Zeker het afgelopen jaar zorgde witlofmineervlieg voor flinke aantastingen in Frankrijk en België, maar ook op grote schaal in Nederland in de regio’s met witlofwortels, zoals Zeeland en de Noordoostpolder. Tot op heden richtten de tellingen en de bestrijding in Nederland zich op de derde vlucht, omdat vooral die vlucht schadelijk was. Naar aanleiding van de ervaringen in 2019 rijst de vraag of niet al eerder dan begin augustus tellingen en eventueel bestrijdingen zinvol zijn.

Uitbreiding diensten

In België monitoren ze de witlofmineervlieg vanaf begin juni. In Nederland biedt ChicoGrow deze dienst vanaf begin augustus aan. ChicoGrow neemt een uitbreiding van deze dienst in overweging, op het moment dat dit nodig zou blijken te zijn.

Coragen werkt redelijk tegen witlofmineervlieg en ook de toepassing van Tracer op de trekbak geeft een goed bestrijdingseffect. Calypso en Movento hebben nevenwerking. Ook Benevia heeft een toelating, maar onder strikte toepassingsvoorwaarden.

Of registreer je om te kunnen reageren.