Vollegrond

Nieuws 1 reactie

Aspergetelers verkeren in grote onzekerheid

De beschikbaarheid van oogstpersoneel is door de zorgen over het coronavirus een groot punt van onzekerheid voor aspergetelers. Tegen het einde van de week zullen de minitunnels vol in productie zijn, maar het is spannend of ze overal wel geoogst kunnen worden.

Bij een rondje langs een aantal aspergetelers komt ‘onzekerheid’ als rode draad naar voren. Er heerst onzekerheid over de opkomst en beschikbaarheid van personeel. Tegen het einde van de week zullen de minitunnels volop gaan produceren, maar de vraag is of bijvoorbeeld Poolse seizoenarbeiders die wel willen komen, inderdaad de grens overkomen.

Polen

Tot nu toe gelden sinds zondagmorgen beperkingen voor mensen die Polen in willen. Buitenlanders mogen Polen voor minstens tien dagen niet in. Polen in het buitenland mogen wel terugkeren, maar moeten twee weken in quarantaine.

Inreisverboden Duitsland, seizoensarbeiders bevreesd

Duitsland heeft sinds maandag 17 april 8:00 uur inreisverboden aan de grenzen met Zwitserland, Frankrijk, Oostenrijk, Denemarken en Luxemburg ingesteld voor ‘reizigers die zonder gegronder reisreden’ het land in willen.

Ook zijn er seizoenarbeiders die inmiddels aan hun werkgever hebben aangegeven geen risico te willen lopen en thuis te blijven, ook omdat ze onder de huidige omstandigheden dicht bij familieleden willen zijn.

Areaal niet oogsten

Op sommige bedrijven is momenteel wel voldoende personeel aanwezig, maar het is de vraag of dat ook zo zal zijn als het seizoen echt los gaat barsten.

Er zijn bedrijven die overwegen een deel van hun aspergepercelen niet op te ploegen of wel alvast op te ploegen en afhankelijk van de ontwikkelingen pas de folie te leggen.

Deel aspergeoogst kan verloren gaan

De meeste wat kleinere bedrijven hebben ondanks de neerslag van de afgelopen tijd wel kans gezien de ruggen op te ploegen, maar op de grotere bedrijven is dat nog niet overal gelukt.

Het zou zo maar kunnen dat dit jaar een (groot?) gedeelte van het areaal niet geoogst gaat worden.

Groothandel en horeca

Onzekerheid is er ook over de afzet, bijvoorbeeld richting de groothandel en de horeca. Afzetkanalen die naast de retail zeker bij asperge een rol van betekenis spelen.

Meestal komt de vraag vanuit de groothandel vanaf begin april en ook de horeca start dan met speciale aspergekaarten. Dat zal nu in ieder geval de tweede week van april worden, maar afhankelijk van wat er nog aan maatregelen volgt, zou dat pas (veel) later het geval kunnen zijn. De tweede week van april is de week voor Pasen.

Effect van Pasen?

Normaal staat de week voor Pasen bij de retail in het teken van asperge. Aangezien Pasen dit jaar op 12 en 13 april valt, gelden de huidige maatregelen tot en met de maandag in de week voor Pasen. De nu afgekondigde maatregelen hoeven geen invloed te hebben op een ‘normale’ paasweek, maar het kan in positieve of negatieve zin ook anders uitpakken.

Thuisverkoop

Prijsvorming is natuurlijk altijd onzeker en bij asperge erg weersafhankelijk, maar op dit moment is het helemaal afwachten hoe het seizoen zal gaan verlopen. Hoe groot wordt het aanbod? Hoe gaat de retail handelen? Hoe verloopt de thuisverkoop?

Als de eerste tekenen niet bedriegen, komen mensen wel naar de thuiswinkel. Bij een teler die het afgelopen weekend zijn winkel al open had, was het behoorlijk druk. Wel gelden ook daar de praktische richtlijnen, zoals voldoende afstand tot elkaar houden.

Planten uitstellen

De grond is op de meeste plaatsen zover opgedroogd dat het rooien van planten door plantenkwekers weer tot de mogelijkheden behoort. Ook daar heerst echter onzekerheid over de beschikbaarheid van personeel. Dat betekent dat telers die nieuwe percelen willen planten, moeten afwachten wanneer ze planten tot hun beschikking krijgen. Dat kan volgens plan verlopen, maar het kan ook zijn dat het planten moet worden uitgesteld. Wellicht de kleinste bron van zorg in dit geheel.

Sociale betrokkenheid, oproep aan horecapersoneel

Een van de benaderde telers doet nog een oproep aan mensen die de komende periode hun werk niet kunnen doen, zoals horecapersoneel. “Kom werken bij ons. Bij ons krijgt iedereen zijn eigen halve hectare die hij of zij met oogsten bij moet houden. Om dan op gepaste afstand van elkaar te blijven is dan geen enkel probleem.”

Ondanks deze positieve draai overheerst toch onzekerheid, gelatenheid en een afwachtende houding op wat nog komen gaat. “Niet alleen wij, maar alle ondernemers staan momenteel met hun rug tegen de muur”, zo verwoordt een andere teler de crisissituatie.

Lees meer artikelen over de effecten van het coronavirus in de tuinbouw

Eén reactie

  • S. Verstegen

    Via, via, hoor ik dat dit bericht nogal wat heeft teweeg gebracht in de aspergesector. Ik begrijp dat, maar de inhoud van dit bericht is samengesteld op basis van informatie van wat een aantal telers momenteel bezighoudt. We zijn nu twee dagen verder en inmiddels zijn de geluiden rond dreigende personeelstekorten bij een aantal telers werkelijkheid geworden. Een soms aanzienlijk deel van het personeel blijft om gegronde redenen thuis en dat heeft gevolgen. Niet alleen voor de aspergesector, maar voor heel de sector. Ik wens iedereen veel sterkte toe in deze moeilijke tijden.

Of registreer je om te kunnen reageren.