Vollegrond

Nieuws

Scherp geprijsde bodemsensor voor temperatuur en vocht

Farm21, zo heet de bodemsensor die volgens CAV Agrotheek in Wieringerwerf op termijn kan bijdragen aan de advisering op maat ter bestrijding van schimmels en andere organismen. Voor nu is het een hulpmiddel dat inzicht geeft in het vochtgehalte in de bodem en dat kan helpen bij de beregening.

De Farm21-sensor meet de hoeveelheid bodemvocht op drie diepten (10, 20 en 30 centimeter), de bodemtemperatuur op 10 centimeter diepte en de luchttemperatuur en rv net boven het maaiveld.

De meetgegevens worden via het LoRaWAN-netwerk (Long Range Wide Area-netwerk) doorgegeven aan een pc, telefoon of tablet. De voeding komt van een batterij met een gebruiksduur van minimaal een jaar.

Wanneer en hoeveel beregenen

In vergelijking met veel andere sensoren is Farm21-sensor relatief goedkoop, zegt althans adviseur Sander Dekker van CAV Agrotheek, met een prijs van € 79 per sensor en een maandelijks abonnement van € 5,25 per sensor om de dataverzending en het platform voor de verwerking en weergave van de meetgegevens in de benen te houden.

Die weergave ziet er voor het bodemvocht uit als een percentage, naast de aanwezigheid van vaste delen en lucht. Dat gegeven maakt het relatief eenvoudig om tijdig vast te stellen wanneer onder drogende omstandigheden beregend moet worden, en hoeveel millimeter dan passend is om het vochtgehalte in de bodem op veldcapaciteit te krijgen (Bij veldcapaciteit is de bewortelde zone is verzadigd. Komt er dan nog water bij, dan zakt dit uit naar diepere lagen).

Lees verder onder de foto.

Farm21-bodemsensor. - Foto: Farm21
Farm21-bodemsensor. - Foto: Farm21

Data-gedreven bestrijding van ziekten

Volgens CAV Agrotheek zijn de omstandigheden op een perceel beter in beeld te brengen met meerdere sensoren op een perceel, waardoor beslissingen op basis van meer informatie genomen kunnen worden. Een (gebieds)brede inzet van de sensoren geeft volgens het bedrijf een dusdanig grote hoeveelheid informatie, dat aan de hand daarvan een nauwkeurige voorspelling mogelijk wordt van (schimmel)ziekten waarvan de ontwikkeling en verspreiding afhankelijk is van temperatuur en vochtniveau op gewasniveau.

Spikkelziekte, bladvlekkenziekte en valse meeldauw

Volgens adviseur Dekker moet gedacht worden aan infecties als spikkelziekte (minimum temperatuur 13 graden), bladvlekkenziekte (temperatuur 16 – 20 graden, rv>98% gedurende 5 tot 7 dagen) en valse meeldauw (die goed gedijt onder koele, vochtige omstandigheden).

Of registreer je om te kunnen reageren.