Vollegrond

Nieuws

‘Teeltmaatregelen beste tegen bodemverdichting’

Deelnemers aan het webinar Bodemverdichting zien in teeltmaatregelen het meeste om bodemverdichting tegen te gaan.

Aan het webinar Bodemverdichting, georganiseerd door de Nationale Proeftuin Precisie Landbouw (NPPL) namen op 7 december 700 mensen deel. Het webinar werd georganiseerd door de Nationale Proeftuin Precisie Landbouw (NPPL) en Boerderij van de Toekomst.

Teeltmaatregelen

Zo’n driekwart van de 700 deelnemers noemt teeltmaatregelen als het vroeger oogsten en tijdig groenbemesters zaaien als de beste oplossingen om bodemverdichting tegen te gaan. Een groot aantal van hen voert deze teeltmaatregelen al uit of oriënteert zich hierop. Een klein aantal zegt dat het concept van teeltmaatregelen weliswaar goed is, maar dat die nog wel om een nadere uitwerking vragen.

Andere oplossingen

Andere oplossingen voor het tegengaan van bodemverdichting worden door de deelnemers veel minder omarmd. Zo’n 7% van hen denkt dat de oplossing in autonome trekkers ligt. Veel anderen denken dat deze oplossing te duur is. Zo’n 3% heeft de hoop gevestigd op trekkers met rupsbanden, terwijl 11% denkt dat vaste rijpaden een oplossing zou kunnen zijn. Veel deelnemers zeggen echter ook dat het concept van vaste rijpaden zich nog verder in de praktijk moet bewijzen.

Of registreer je om te kunnen reageren.