Vollegrond

Nieuws

Voorjaarsploegen van zware grond vraagt andere aanpak

Na een natte herfst of late oogst is voorjaarsploegen van zware kleigrond een alternatief voor wintervoorploegen.

Er is een toenemende belangstelling om zware kleigrond pas laat in het voorjaar te ploegen in plaats van in de herfst. Een belangrijke reden is dat zo groenbemesters de winter over kunnen blijven staan, met een positief effect op de bodemkwaliteit. Soms ook noodgedwongen omdat het in de herfst te nat was om netjes te kunnen ploegen. Daarnaast hebben telers afgelopen jaar ervaren dat de structuur van de op wintervoor geploegde zware kleigrond na een zachte winter met veel neerslag te wensen overliet. Groenbemester laten staan en in het voorjaar ondiep ploegen om geen taaie grond boven te halen is mogelijk een alternatief.

Tips en ervaringen ondiep ploegen

Delphy en WUR Open teelten zetten een aantal ervaringen en tips op een rij.

  • Ploeg niet te vroeg in het voorjaar. Bij ploegen in februari of maart verweert de grond onvoldoende. Ploeg zo kort mogelijk voor de voorjaarsbewerking om te voorkomen dat de grond te veel uitdroogt. Afgelopen voorjaar, onder sterk drogende omstandigheden, bleek een paar uur tussen het ploegen en de voorjaarsbewerking het beste. Dat vraagt echter wel om een goede arbeidsorganisatie.
  • Ploeg wel ondiep, het liefst met een ecoploeg. Als maximale diepte wordt 15 centimeter aangehouden. Dan blijft de capillaire werking vanuit de ondergrond zoveel mogelijk in tact en blijft de opgewarmde en verweerde bovenlaag bovenin. Resten van groenbemester verteren dan ook sneller. Ondieper ploegen is beter, maar het is wel belangrijk om de groenbemester of onkruid goed onder te werken en vlak te ploegen om een goed zaaibed te kunnen maken.
  • Bewerk niet-afgestorven groenbemester zo’n 6 weken voor het ploegen door te klepelen, maaien of met een ‘Green Cutter’. Grasgroenbemesters lenen zich, vanwege de sterke zodevorming, minder goed voor dit systeem.
  • Zie voorjaarsploegen op klei niet als een manier om de bouwvoor los te maken, maar als effectieve methode om onkruid en groenbemesters onder te werken. Voor het losmaken van de bouwvoor zijn andere machines, zoals een bouwvoorlichter, beter geschikt.

Of registreer je om te kunnen reageren.