Vollegrond

Nieuws

Delphy: asperge weinig gevoelig voor uitspoeling

Omdat een asperge diep wortelt en lange wortels maakt, blijkt het met de uitspoeling erg mee te vallen.

In het project Perceelemissie heeft Delphy naar de uitspoelingsgevoeligheid van asperge gekeken. De conclusie luidt dat het met de uitspoeling in de aspergeteelt erg meevalt. Het feit dat asperges tot meer dan een meter diep wortelen en de wortels tot wel vijf meter lang kunnen worden, draagt hier zeker aan bij. Verder heeft asperge geen hoge stikstofbehoefte.

Lage stikstofniveaus

Binnen het project Perceelemissie en in een vorig project is ook gekeken naar het effect van diverse langzaamwerkende meststoffen en bodemverbeteraars op onder andere uitspoeling. Het ging om producten van PHC, Mivena, Ekompnay, Carbon Gold, Crehumus, Olmix en DCM.

Uit de resultaten vanaf 2017 blijkt dat er tussen de producten weinig verschillen zitten in emissie of productie. De gemeten stikstofniveaus in december op 60-90 centimeter zaten bij de diverse producten tussen 20 en 40 kilo.

Lees verder onder de foto

In demo 1 werd met Vivisol een diepere beworteling vastgesteld, tot circa 80 centimeter in plaats van tot 60 à 65 centimeter zonder het product. (Foto is niet van de Delphy-proef). - Foto: Stan Verstegen
In demo 1 werd met Vivisol een diepere beworteling vastgesteld, tot circa 80 centimeter in plaats van tot 60 à 65 centimeter zonder het product. (Foto is niet van de Delphy-proef). - Foto: Stan Verstegen

Meer druppelirrigatie voorkomt uitspoeling

Delphy geeft als mogelijke verklaringen dat de hoeveelheid champost en compost die al voor de aanleg diep zijn ingewerkt nog lang naleveren. Verder hebben de wortels een groot bereik en opnamecapaciteit en waren de zomers droog, met neerslagtekorten. Delphy constateert ook dat het toenemende gebruik van druppelirrigatie bijdraagt aan het voorkomen van uitspoeling van meststoffen.

Of registreer je om te kunnen reageren.