Vollegrond

Nieuws

Doek valt voor mancozeb

Het gewasbeschermingsmiddel mancozeb wordt verboden. Het Permanent Comité voor planten, dieren, voeding en veevoer (Scopaff) heeft daartoe besloten.

Het verbod op de schimmelbestrijder mancozeb stond al begin dit jaar op de agenda in Brussel. Het verbod gaat over een jaar definitief in. De Europese Commissie zal het besluit van het Scopaff in november bekrachtigen.

Tegen valse meeldauw in uien

Het Europees Parlement vroeg eind vorig jaar al om een verbod. De toelating van het middel liep af in 2016 en is sindsdien steeds met een jaar verlengd om procedurele redenen. Mancozeb wordt in verschillende teelten gebruikt, waaronder de uienteelt. Vakgroepvoorzitter Jaap van Wenum (LTO Nederland) zei eerder dit jaar dat het een hele kunst wordt in vochtige zomers de uien vrij te houden van valse meeldauw. Ook in de aspergeteelt en in verschillende bladgewassen wordt mancozeb toegepast.

Hormoonverstorende werking

In het Scopaff was een gekwalificeerde meerderheid voor het voorstel om de toelating niet te verlengen. Nederland stemde in met het voorstel.

Volgens de Europese Commissie is er zorg over de mogelijk schadelijke effecten van het middel bij de voortplanting. Het zou bij nakomelingen van testdieren hersenafwijkingen veroorzaken. Op grond daarvan heeft de Echa (Europees agentschap voor chemicaliën) het middel geclassificeerd als ‘toxisch voor reproductie’. Daarnaast heeft het middel mogelijk hormoonverstorende werking bij mensen. Ook kan het middel risico’s opleveren voor vogels, zoogdieren, insecten en andere geleedpotigen, en het bodemleven. Op grond van al die gegevens meende de Europese Commissie dat de toelating van de werkzame stof niet moet worden verlengd.

Of registreer je om te kunnen reageren.