Vollegrond

Nieuws laatste update:21 jan 2020

ZVG: Duitse milieuregels beknellen groententeelt

De Duitse tuinbouw is bezorgd over effecten van een nieuwe meststoffenverordening.

De Duitse tuinbouworganisatie Duitse Zentralverband Gartenbau (ZVG) stelt wijzigingen voor op nieuwe Duitse milieuregels. ZVG vreest dat door nieuwe bemestingsregels op de percelen onderbemesting zal optreden. De kwaliteit van de teelt komt zo onder druk te staan, waardoor meer producten ongeschikt zijn voor het supermarktkanaal. De ZVG verwacht daardoor meer verspilling van product op teeltniveau, maar ook verslechtering van de economische positie van de bedrijven.

Vroeger planten

Ook vreest ZVG dat de vergroeningsverplichting op de percelen vroeg planten of zaaien lastiger maakt. Dat kan het geval zijn bij bijvoorbeeld wortelen.

Verder vreest de ZVG dat het verbod op het uitrijden van mest of compost van november tot februari er toe zal leiden dat gewasresten niet uitgereden mogen worden in die periode. Dat raakt vooral de bedrijven die in deze periode tomaten-, komkommer- of paprikaplanten uit de kas halen en willen afvoeren. Daarnaast speelt dat bij bedrijven die na de verwerking van prei of sluitkool het schoningsafval naar het perceel van herkomst willen terug brengen.

Betere registratie meststoffen

Wel is de ZVG blij dat de deelstaten de meetpunten voor nitraat in grondwater beter moeten controleren en voor meer transparantie moeten zorgen bij de gegevensoverdracht.

Of registreer je om te kunnen reageren.