Vollegrond

Nieuws 1 reactie

Bloemkoolteler dupe van zaak tegen waterschap

Een Zeeuwse bloemkoolteler krijgt geen schadevergoeding van het waterschap en draait op voor kosten van een rechtszaak.

Dat blijkt uit een uitspraak in hoger beroep van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch. De inzet was een claim van de teler na uitval van bloemkoolplanten in het seizoen 2009 na baggerwerkzaamheden door waterschap Scheldestromen. De uitgereden bagger op de percelen had een zodanig hoog natriumniveau dat op de randen langs de watergangen veel planten uitvielen of groeiachterstand vertoonden. Pas in 2014 was het natriumgehalte laag genoeg voor een gezonde bloemkoolteelt. In hoger beroep eiste waterschap Scheldestromen dat de rechtszaak niet-ontvankelijk werd geacht.

Proceskosten

De teler claimde bijna € 28.000, maar in hoger beroep oordeelt de rechter dat de zaak niet-ontvankelijk is. De bestuursrechter moet uitspraak doen en niet de burgerrechter, stelt de rechter in hoger beroep. Dat is geregeld in de Waterwet van 2009. Daardoor wordt de eerder toegekende schadevergoeding door een lagere burgerrechter van bijna € 14.000 ongedaan gemaakt en draait de teler bovendien op voor bijna € 10.000 aan proceskosten.

Eén reactie

  • P Verschuren

    Het is weer duidelijk dat de rechtstaat onbereikbaar is voor boeren en tuinders. Onafhankelijke rechtspraak bestaat niet en redelijkheid en billijkheid zijn voor verschillende uitleg vatbaar.

Of registreer je om te kunnen reageren.