Vollegrond

Nieuws

Adviesmodule Vlaamse website precisieteelt groente

Groentetelers kunnen via een Vlaamse website meerwaarde van precisieteelt voor hun bedrijf bepalen.

Op het nieuwe kennisplatform GroentenPrecieS wordt alle informatie over precisielandbouwtechnieken in de groenteteelt verzameld en kunnen telers aan de slag om de technieken zelf toe te passen.

Vier domeinen

De website belicht vier domeinen: gps-sturing, bodemscans, gewasmetingen en plaatsspecifieke bemestingstechnieken. Daarbij wordt steeds de link gelegd naar specifieke merken en leveranciers. Zo wordt voor gps-technologie verwezen naar leveranciers als Raven Europe, Vantage Agrometius, Homburg Holland, Mechan Group en eFarmer. Het precisieproject is met steun van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen tot stand gekomen.

Vragen over meerwaarde

GroentenPrecieS is een initiatief van onderzoekspartijen als Proefstation voor de Groenteteelt, Inagro en Instituut voor landbouw-, visserij en voedingsonderzoek (ILVO). Tim de Cuypere van Inagro: “Omdat telers vaak vragen hebben over de meerwaarde van precisietechnologie voor hun bedrijf, integreerden we ook een adviesmodule in de website.” Via die adviesmodule krijgen telers de mogelijkheid vragen te stellen aan de projectpartners en in dialoog te gaan met onderzoekers. Op de website worden ook aankondigingen van demonstraties, workshops en proefveldbezoeken gedaan.

Of registreer je om te kunnen reageren.