Vollegrond

Nieuws

Rodenticiden blijven beschikbaar tegen ratten en muizen

Recent sloegen media alarm dat er in Nederland een ratten- of muizenplaag dreigt, doordat ratten en muizen vanaf 2023 niet meer met gif bestreden mogen worden. Het Ctgb zegt in een verklaring dat dit gebaseerd was op een onjuiste uitleg van haar besluit hieromtrent en dus niet klopt.

Het Ctgb-besluit waar het om draait, stamt uit september 2018. Daarin stelt het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) dat anticoagulantia (bloedverdunners) in de toekomst alleen nog te gebruiken zijn binnen een geïntegreerd plaagdierbeheerssysteem (IPM-systeem) door gecertificeerde professionals. Onder bepaalde voorwaarden blijven anticoagulantia dus wel degelijk beschikbaar voor het bestrijden van ratten- en muizenplagen.

Extreem giftig

Anticoagulantia zijn extreem giftig voor vogels, roofdieren en huisdieren, en de meeste zijn persistent. Bij veelvuldig gebruik ontstaat er bovendien kans op resistentie. In de Europese Unie is afgesproken dat deze middelen, ondanks hun giftigheid, onder voorwaarden gebruikt mogen worden, omdat ze onmisbaar zijn voor de bestrijding van ratten en muizenplagen. Het Ctgb houdt zich aan die afspraak en neemt maatregelen om ervoor te zorgen dat deze middelen alleen worden gebruikt als het echt noodzakelijk is.

Preventieve maatregelen

Bij die maatregelen gaat het om preventieve maatregelen die eerst genomen moeten worden en dat eerst niet-chemische methoden moeten worden ingezet, voordat de anticoagulantia in beeld komen. Bij preventie valt te denken aan opruimen van voedsel, weghalen van nestelplaatsen en doorgangen, monitoring van de populatie en klemmen en vallen gebruiken om een plaag te voorkomen. Als toch nog anticoagulantia nodig zijn, dan mogen uitsluitend professionele, gecertificeerde gebruikers met aantoonbare kennis van IPM dat vanaf 2023 nog uitvoeren.

Zelf gecertificeerd zijn

Ook voor particulieren zijn er vanaf 2023 dus geen anticoagulantia meer beschikbaar. Voor hen zijn volgens het Ctgb voldoende alternatieven beschikbaar en ook chemische middelen op basis van alfachloralose. Telers hebben de keuze om zich te laten scholen en certificeren en zelf de beheersing van ratten en muizen middels IPM ter hand te nemen of dat door een professionele plaagdierbeheerser te laten doen.

Of registreer je om te kunnen reageren.