Vollegrond

Nieuws

Alle grondinformatie samen in Bodemindex

In de Open Bodemindex worden alle gegevens die van belang zijn voor een goede bodemkwaliteit samengevat.

Grondsoort, bemestingswaarden, organische stof en gegevens over structuur samengevat in een getal per perceel. Op basis van gegevens die nu al voor een groot deel beschikbaar zijn. Dat getal is de Open Bodemindex (OBI) die wordt gepresenteerd op de Nationale Bodemtop. De index moet voordeel opleveren voor de teler en voor tal van andere partijen die belang hebben bij de kwaliteit van landbouwgrond. Dat voordeel bestaat in de eerste plaats uit meer kennis over de grond en factoren die de kwaliteit bepalen. Dat benadrukken de initiatiefnemers voor de nieuwe index: Grootgrondbezitter a.s.r. real estate, Rabobank en drinkwaterbedrijf Vitens. Zij verwachten dat de index op den duur een rol kan spelen in duurzaamheidsprogramma’s en het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Grondkwaliteit verbeteren

Met de Bodemindex wordt inzichtelijk welke verbeteringen mogelijk zijn. Dat heeft betrekking op de chemische samenstelling, de structuur en de biologie van de bodem. Volgens Dick van den Oever, directeur landelijk vastgoed van a.s.r. real estate, geeft de index een beeld hoe de grond er voor staat: “Belangrijk voor ons als eigenaar is om de grondkwaliteit in stand te houden, maar dat geldt zeker ook voor onze pachters. Zij krijgen in beeld wat ze kunnen doen om de grondkwaliteit te verbeteren.”

Samenwerking tussen agrariërs en adviseurs

Samenwerking tussen agrariérs en adviseurs is essentieel om te werken aan bodemkwaliteit. “Er gebeurt al heel veel op dat gebied, denk aan initiatieven zoals de Vruchtbare kringlopen”, vertelt Harry Smit die Rabobank vertegenwoordigt in het project. “Wat nog mist, is de gemeenschappelijke taal die alle kenmerken en verschillende invalshoeken verbindt en een soort standaard kan opleveren. Dat gebeurt nu via de bodemindex.”

“Voor Vitens is schoon grondwater het grootste belang. Wat er niet inkomt aan stoffen zoals nitraat hoeven we er ook niet uit te halen. Net als boeren zelf hebben wij dus belang bij een gezonde bodem die goed wordt beheerd”, aldus Jip Welkers van Vitens.

Praktijkrijpe versie

De bodemindex is inmiddels getest door enkele tientallen agrariërs en wordt op de Bodemtop gepresenteerd om breed onder de aandacht te brengen. De praktijkrijpe versie wordt naar verwachting eind 2019 opgeleverd zodat telers en adviseurs er in 2020 mee aan de slag kunnen. Omdat het een open index is zullen er voortdurend verbeteringen en aanvullingen komen verwachten de 3 initiatiefnemers.

Bodemcoalitie

Met 41.000 hectare verpachte landbouwgrond is a.s.r. real estate de grootste grondeigenaar in Nederland. Rabobank is de grootste financier van de Nederlandse land- en tuinbouw en Vitens het grootste drinkwaterbedrijf. De 3 bedrijven hebben zich verenigd in de Bodemcoalitie. Ze hebben de OBI laten ontwikkelen door Wageningen UR, het Nutriënten Managementinstituut NMI en FarmHack.

Of registreer je om te kunnen reageren.