Vollegrond

Nieuws

Vergroeningsproject zoekt telers in Flevoland

Het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC) zoekt 15 telers om vergroeningsmaatregelen te testen.

Het FAC heeft samen met provincie, waterschap en boeren een lijst met maatregelen opgesteld waaruit telers kunnen kiezen. Het collectief wil testen in hoeverre de maatregelen inpasbaar en uitvoerbaar zijn op het bedrijf en of de maatregelen te controleren zijn.

Het Flevolands Agrarisch Collectief zoekt 15 telers om vergroeningsmaatregelen te testen. - foto: Peter Roek
Het Flevolands Agrarisch Collectief zoekt 15 telers om vergroeningsmaatregelen te testen. - foto: Peter Roek

Bedrijfsplan opzetten

Voor ieder bedrijf dat meedoet, zetten deskundigen samen met de teler een bedrijfsplan op, zegt projectleider Theo Hogendoorn. “Die rekenen door welke extra kosten of inkomstenderving een bepaalde maatregel veroorzaakt en of zo’n maatregel extra bedrijfsrisico met zich meebrengt.”

“Het FAC kijkt vooral naar maatregelen die in Flevoland passen. Die zijn vooral gericht op een betere bodemgezondheid en een hogere biodiversiteit. Dan kun je denken aan een ruimer bouwplan, minder of niet-kerende grondbewerking, het aanvoeren van organische stof of het aanleggen van kruiden-, en bloemenrijke akkerranden.”

Vergoeding voor telers

Deelnemers krijgen een vergoeding voor het bijwonen van bijeenkomsten van € 105 per dagdeel. De beheervergoeding bedraagt € 2.486 tot € 2.796 per hectare. De totale vergoeding voor de vergroeningsmaatregelen op het hele bedrijf hangt af van de combinatie van maatregelen waarvoor de teler kiest.

GLB-project experimenteert met vergroening

In 2021 wordt het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van kracht. Brussel wil via het GLB de vergroening en de biodiversiteit verder versterken in de EU.

Nieuw is dat per gebied vergroeningsmaatregelen mogelijk zijn. Daarom wordt via het GLB-pilotproject Akkerbelt in 9 gebieden in Nederland geëxperimenteerd met vergroeningsmaatregelen die positief uitwerken op klimaat, bodem, water en biodiversiteit.

Of registreer je om te kunnen reageren.